Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Záhady

Životná zhoda jednovaječných dvojčiat

13.07.2011 16:31
 Ž I V O T N Á    Z H O D A    J E D N O V A J E Č N Ý C H    D V O J Č I A T V mestečku Pigua v Americkom štáte Ohio sa 19.8.1939 narodili dvojčatá- chlapci. Jedného adoptovala rodina Springerovcov a Ohijskom Daytone, ktorá sa nazdávala, že druhý chlapček...

Medzi životom a smrťou

13.07.2011 16:23
 M E D Z I    Ž I V O T O M   A    S M R Ť O U Prípady zázračného prežitia môžu byť častejšie, ako si myslíme. Napríklad 24.10.1993 V uSA vyskočil 5 ročný Paul Rosen z otvoreného okna na siedmom poschodí obytného domu na Manhattane. Pristál na betónovom dvore bez...

Prezidentské predtuchy

13.07.2011 16:10
 P R E Z I D E N T S K É     P R E D T U C H Y Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených štátov amerických, mal desať dní pred smrťou dramatický sen. Prezident tvrdil, že v ňom kráčal pochmúrne stíchnutými chodbami Bieleho domu, až nakoniec vošiel do východnej sály. " Predo mnou bol...

Titanic

13.07.2011 15:53
 T I T A N I C    Luxusný britský parník Titanic narazil 14.4.1912 v severnom Atlantiku do obrovského ladovca a za niekolko hodín sa potopil. Loď viezla príliš málo záchranných člnov a z 2207 ludí na palube sa zachránilo iba 705 stroskotancov. Desivý osud Titanicu vzbudil hrôzu v...