Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Keltský horoskop

 

Keltskí druidi boli spätí s prírodou, preto je ich horoskop zostavení podľa 22 rôznych stromov, pričom každý strom je symbolom iného typu človeka. Zaujímavosťou keltského horoskopu však nie je len charakteristika podľa stromov, ale najmä to, že tieto charakteristiky sú zostavené podľa paralelných dátumov, napr. január-jún alebo máj - november, ako i to, že pre deň slnovratu majú jeden symbol stromu pre jediný deň. Nájdite si svoj strom podľa dátumu narodenia a potom si nižšie môžete prečítať Vašu charakteristiku podľa daného stromu.  
  
 

JEDĽA 
 narodení 2.1 -11.1  narodení 5.7 -14.7
BREST 
narodení 12.1- 24.1  narodení 15.7 - 25.7
CYPRUS 
narodení 25.1 -3.2  narodení 26.7 -4.8
TOPOĽ 
narodení 4.2 -8.2  narodení 5.8 -13.8
CÉDER 
narodení 9.2 -18.2  narodení 14.8 -23.8
BOROVICA 
narodení 19.2 -29.2  narodení 24.8 -2.9
VŔBA 
narodení 1.3 -10.3  narodení 3.9 -12.9
LIPA 
narodení 11.3 -20.3  narodení 13.9 -22.9
DUB 
len narodení 21.3.
OLIVA 
len narodení 23.9.
LIESKA 
narodení 22.3 -31.3  narodení 24.9 -3.10.
JARABINA 
narodení 1.4 -10.4  narodení 4.10-13.10
JAVOR 
narodení 11.4 -20.4  narodení4.10-23.10
ORECH 
narodení 21.4 -30.4  narodení 24.10-3.11
TIS 
narodení 1.5 -14.5  narodení 4.11 -11.11
GAŠTAN 
narodení 15.5 -24.5  narodení12.11-21.11
JASEŇ 
narodení 25.5 -3.6  narodení 22.11-1.12
HRAB 
narodení 4.6 -13.6  narodení 2.12-11.12
FIGOVNÍK 
narodení 14.6 -23.6  narodení12.12-21.12
BREZA 
len narodení 24.6
BUK 
len narodení 22.12
JABLOŇ 
narodení 23.12 -1.1  narodení 25.6 - 4.7
   

Stručná symbolika jednotlivých stromov:

JEDĽA 
Ľudia narodení pod symbolom Jedle sú cieľavedomí, hrdí a vznešení, ale i rezervovaní, neprístupní a zdržanliví. Vyznačujú sa eleganciou, dôstojnosťou a originalitou. Sú ambiciózni v dosahovaní cieľov, spoľahliví a pracovití, môžu byť však i tvrdohlaví, chladní alebo náladoví. 

BREST 
Ľudia narodení pod symbolom Brestu sú obvykle zodpovední a oddaní, pokojní a vedia sa ovládať. Oplývajú duševnou pohodou a ich vnútorná harmónia pôsobí priaznivo na ich okolie. Sú dôveryhodní a rozvážni, sú však zároveň kritickí sami k sebe i k iným a môžu mať sklon k moralizovaniu.

CYPRUS 
Človek - Cyprus je optimistický, tolerantný a originálny. Má zmysel pre humanitu a je spoločensky založený. K priateľom a známym je veľkorysý a obetavý, ako i k ľuďom, ktorých má rád. Môže však byť niekedy pohodlný, excentrický a taktiež sa môže snažiť iných ovládať alebo presadzovať svoje názory. 

TOPOĽ 
Topoľ je spoľahlivý a obetavý, na druhej strane však môže byť neistý, ťažšie sa prispôsobuje a môže mať sklony k pesimizmu. Človek narodený v znamení Topoľa nie je domýšľavý, cíti potrebu pomáhať, je však vyberavý, a preto často ostáva osamelý.  Má srdce schopné veľkých citov, ale málokedy dosahuje uspokojenie v láske. 

CÉDER 
Ľudia narodení pod symbolom Cédra túžia po dobrodružstvách, sú nepokojní, netrpezlivví, ale zároveň originálni a zdravo zvedaví. Majú radi iných ľudí, sú optimistickí a kreatívni. Majú radi zmenu a radi sa stretávajú s tými, ktorí majú podobné názory alebo záujmy.

BOROVICA 
Borovice sú starostlivé a pracovité, ale i emotívne a zraniteľné. Obvykle sú príťažlivé pre opačné pohlavie, pretože sú dobrými spoločníkmi. Sú však zároveň ovplyvniteľné svojím okolím a inámi ľuďmi, s ktorými sa radi stretávajú. Niektoré veci si berú títo ľudia príliš osobne.

VŔBA 
Ľudia narodení pod symbolom Vŕby sú vnímaví a obetaví a majú dobrú intuíciu. Sú však zároveň precitlivení a náladoví, hlavne pokiaľ ide o ich citový život. Radi snívajú a obvykle sú romantickí. Pretože sú veľmi senzitívni, len ťažko nachádzajú pochopenie u iných ľudí, ktorí ich ľahko využijú.

LIPA 
Lipy sú obvykle dôlverčivé a v živote sa zdanlivo nechávajú ovplyvniť inými. Často žijú akoby mimo tento svet, napriek tomu mnohí z týchto ľudí má úspech v živote alebo v oblasti kariéry. Napriek ich čiastočnej ovplyvniteľnosti, ak si raz utvoria svoj názor, veľmi neradi ho opúšťajú.

DUB 
Ľudia narodení pod symbolom Dubu sú energickí, vitálni, tvrdohlaví a vytrvalí, ale i veľmi odvážni a optimistickí. Ťažko sa prispôsobujú akýmkoľvek obmedzeniam v živote. Sú vášniví a v podstate vo svojom vnútri romantickí. Sú spravodliví a vždy sa dokážu zastať slabšieho.

OLIVA 
Olivy sú vyrovnané a dokážu uchovať tajomstvo. Majú pokojnú, rozvážnu povahu, sú tolerantné. Títo ľudia sú premýšľavé povahy, ktoré majú schopnosť ponoriť sa hlboko do svojich myšlienok a uvažovať o veciach, ktoré iným pripadajú vzdialené. Majú zmysel pre domov.

LIESKA 
Ľudia narodení pod symbolom Liesky sú láskaví, spoločenskí, tolerantní, avšak niekedy náladoví. Majú zvláštnu príťažlivosť, čím môžu vplývať na iných ľudí. Majú predstavivosť, sú intuitívni a dokážu sa vžiť do pocitov druhých. Niektorí z týchto ľudí majú vysoký intelekt.

JARABINA 
Človek - Jarabina je vášnivý, spontánny, energický a dôvtipný, ale i nevyrovnaný a impulzívny. Niektorí z týchto ľudí vyzerajú krehko, ale zdanie klame, ich vnútorná sila je veľmi veľká a vedia svoj život usmerniť, i keď niekedy sa riadia viac srdcom než rozumom, čím sa často zrania.

JAVOR 
Ľudia narodení pod symbolom Javora sú ctižiadostiví, inteligentní, energickí, majú predstavivosť, výbornú pamäť a sú kreatívni. Majú hrdosť a originalitu, môžu byť však občas rezervovaní alebo dokonca cynickí. Vo vzťahu sa môžu snažiť ovládnuť svojho partnera.

ORECH 
Orech je trochu protikladný. Na jednej strane je vytrvalý, veľkodušný a melancholický, ale na strane druhej môže byť žiarlivý a pociťovať vnútorný nepokoj, čo často vedie k egoizmu, nedostatku prispôsobivosti alebo prehnanej ctižiadostivosti. Je veľmi inteligentný, ale často je viac obdivovaný než milovaný.

TIS 
Ľudia narodení pod symbolom Tisu sú veľmi citliví a prívetiví, majú veľkú tvorivosť a fantáziu, bývajú filozoficky a intelektuálne založení. Zvýšená senzitívnosť však mlže viesť k pesimizmu. Títo ľudia majú tiež vzťah k mystike a hĺbku myslenia, hlavne tí, ktorí sú narodení v novembri.

GAŠTAN 
Človek - Gaštan je obvykle navonok rozvážny, i keď vo svojom vnútri je vášnivý. Je sebakritický, hlboko spravodlivý a má zmysel pre rodinu, ktorej je oddaný a dokáže sa pre ňu obetovať. Obvykle je verný a ak sa skutočne zamiluje, veľmi ťažko sa od partnera odpútava.

JASEŇ 
Ľudia narodení pod symbolom Jaseňa sú impulzívni, odvážni, nezávislí a majú radi dobrodružstvo, zároveň sú však i tvrdohlaví a niekedy aj sebeckí. Vo svojom okolí sú však väčšinou obľúbení, pretože sú svojím spôsobom originálni a dokážu druhých rozveseliť.

HRAB 
Hrab je premýšľavý, inteligentný, svedomitý, poriadkumilovný, ale i nedôverčivý a vo svojom vnútri veľmi citlivý. Od iných potrebujú obdiv a pochvalu, inak sa môžu cítiť nedocenení. Sú veľmi čestní a často sa v priebehu života uzatvárajú do seba, pretože ich iní ľudia sklamú. 

FIGOVNÍK 
Ľudia narodení pod symbolom Figovníka sú väčšinou intelektuáli, avšak s veľkým zmyslom pre humor. Sú tolerantní, chápaví, ctižiadostiví. Niektorí z nich môžu byť veľmi pohodlní alebo pôžitkárski. Oplývajú silnou osobnosťou, obvykle majú radi prírodu či zvieratá. 

BREZA 
Brezy sú obvykle skromné, diskrétne a spoľahlivé so zmyslom pre duchovnú stránku života. Ich život je väčšinou obrátený dovnútra, preto majú radi knihy, ako i ľudí, ktorí sú podnetní pre ich duchovný rast a ktorí ich niečím obohacujú. Niekedy však môžu mať sklon k prehnanej kritike.

BUK 
Ľudia narodení pod symbolom Buka sú vytrvalí, pracovití, ctižiadostiví, rozvážni a šetrní, ale i rezervovaní až chladní a niekedy prísni alebo lakomí. Dbajú o svoju povesť a spoločenský život, dokážu ísť húževnato za svojím cieľom, uplatniť sa v živote. Má zmysel pre rodinu, ale málokedy ustupuje.

JABLOŇ 
Ľudia narodení pod symbolom Jablone sú sympatickí, obvykle majú zvláštny šarm. Obvykle je láskavý a vnímavý, nájdu sa však i zdržanliví a cieľavedomí jedinci, čo platí najmä pre decembrové Jablone. Naopak, ľudia narodení v júni a v júli bývajú často i sentimentálni a citliví.