Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Prezidentské predtuchy

13.07.2011 16:10

 P R E Z I D E N T S K É     P R E D T U C H Y


Abraham Lincoln, 16. prezident Spojených štátov amerických, mal desať dní pred smrťou dramatický sen. Prezident tvrdil, že v ňom kráčal pochmúrne stíchnutými chodbami Bieleho domu, až nakoniec vošiel do východnej sály. " Predo mnou bol katafalk, na ktorom spočíval mrtvy....Okolo stáli vojaci, čestná stráž, a bolo tam množstvo ďalších ludí. Niektorí upierali pohlad plný smútku na mrtveho, ktorý mal zakrytú tvár, iní zdrvene vzlykali. Kto to v Bielom dome zomrel? spýtal som sa jedného vojaka. Pán prezident, odpovedal. Zavraždili ho " Lincoln po celý život prejavoval velký záujem o paranormálne javy. Vela jeho prezidentských činov, napríklad zrušenie otroctva, ovplyvnili správy, ktoré dostal na špiritistických seansách, či prorocké vnuknutia, zjavené v snoch. Väčšiu časť života mal " silné mystické sklony " a zdalo sa mu, že jeho osud riadi nejaká vyššia sila. Lincolnova žena Marry Toddová bola špiritistka a manželia na seansy chodili spolu. Posolstvá zo záhrobia pravdepodobne posilňovali jeho rozhodovanie o tom, čo má ako prezident podniknúť. Krátko pred zvolením roku 1860 videl Lincoln niekolkokrát v zrkadle svoj dvojitý obraz, pričom jedna z jeho tvári bola velmi bledá a rýchlo mizla. Mary si to vysvetlovala tak, že jej muž počas druhého funkčného obdobia zomrie- čo sa aj stalo. Príčinou toho, že prezident pri svojich verejných vystúpeniach až nezodpovedne nedbal na svoju osobnú bezpečnosť mohli byť sčasti aj prorocké sny, ktoré tak významne ovplyvňovali jeho život. V deň, ke´d zomrel, zdôveril sa Lincoln svojmu osobnému strážcovi, ako sa mu tri noci po sebe snívalo, že ho zavraždia. Aj prezidenti James Garfield a Wiliam McKinley videli vo sne svoju smrť rukou vraha.