Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Vypínanie pouličného osvetlenia

15.07.2011 08:19

 V Y P Í N A N I E    P O U L I Č N É H O    O S V E T L E N I A

Raz večer roku 1970 šiel maďarský fyzik Geor Egely, stále vždy zahĺbený do svojich denných problémov, zo svojho výskumného laboratoria pešo domov. Keď prechádzal popod lampy pouličného osvetlenia, ortuťové výbojky jedna po druhej zhasínali. Druhý deň opäť svietili - no len dovtedy, kým okolo nich neprešiel Egely. Keď sa to opakovalo po tretí krát, Egely sa začal javom vážne zaoberať. Všimol si zhasnuté lampy aj v iných uliciach. Stávalo sa to, len ak bol plne sústredený. Pri zhasínaní svetiel cítil slabú bolesť v zadnej časti hlavy. Egelyho zvláštna sila je známa ako " rušenie pouličného osvetlenia " - a rovnakú skúsenosť má vyše 100 ludí v rôznych častiach sveta. Niektorí " rušiči " sú schopní vypnúť pouličné lampy, keď sa sústredia, iní sa naopak musia cítiť uvolnene, ďalší na to potrebujú citové vzrušenie. Vo väčšine prípadov je rušenie spontánnym javom - jednoducho sa tak stane. Ale niekolko rušičov môže vypnúť pouličné osvetlenie tým, že na to vydá duševný príkaz. Ľudia sa nazdávali, že rušenie je obyčajný mechanický jav - že spúšťacím mechanizmom pre prepínače pouličných lámp sú predné svetlá áut. To však nevysvetluje zážitok istého Američana, ktorý má skúsenosti s rušením, či riadi auto, ide na bicykli či sa prechádza so psom. Jeho manželka, ktorá vedie to isté auto, nikdy nezhasne ani jednu lampu. A navyše rušiči svetiel často pôsobia aj na iné prístroje - bytové osvetlenie, rádiá, hodinky, kontrolné zariadenia v supermarketoch, dokonca kontrolné signály merajúce nadmerné rýchlosti a letiskové kontrolné zariadenia. Vedci, ktorí sa rušením zaoberajú, sú presvedčení, že ide o istý druh fyzikálneho úkonu - pouličné lampy sú fyzické predmety a na ich zapnutie či vypnutie je potrebná istá fyzická sila. Môže však táto sila vychádzať z myslenia? Tradičná veda hovorí, že to možné nie je. A predsa: ako inak si možno vysvetliť skúsenosti Ronalda Browna z Woodinville v USA, ktorý cestou autom do mesta povypínal 6 lámp v rade za sebou? Zastavili ho policajti a požiadali ho, aby nešiel ďalej, kým neskontrolujú všetky ostatné lampy. Obrátil sa, šiel tou istou cestou späť - a lampy na druhej strane ulice zhasli tiež.