Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Tienistá stránka mágie

14.07.2011 08:27

 T I E N I S T Á     S T R Á N K A    M Á G I E 

Magické rituály, ktoré sa zväčša vykonávali v súlade s prírodou a ich cielom bol prospech celého spoločenstva, boli rozšírené vo všetkých častiach sveta. Toto umenie má však aj temnú stránku. Už v dávnych časoch zistili tí, čo sa zaoberali mágiou, že jej mocná sila sa dá využiť aj na osobný prospech.


A l c h y m i s t i   a   č a r o d e j n í c i

Alchýmia vznikla kombináciou fylozofického, vedeckého a náboženského presvedčenia, ktorého korene sa strácajú v závoji času. Stredovekí alchymisti usudzovali, že ak je príroda schopná vytvoriť z malého semienka velký strom, aj oni môžu tento zázračný prírodný proces napodobniť a pretvárať kov na zlato alebo striebro. Substanciou, ktorá mala umožniť túto premenu, bol " kameň mudrcov ". Pokladal sa aj za silu, vďaka ktorej sa vyvinul život. Slnko bolo pre alchymistov symbolom zlata a duše, mesiac symbolom striebra a tela. Kameň mudrcov bol zlúčeninou síry, soli a ortuti, pričom práve ortuť sa často prirovnávala k okrídlenému drakovi, ktorý bol starovekým symbolom vrtošivých premien. Pôvodným cielom alchýmie bolo obnoviť a posilniť zem, ale mnohí alchymisti z tejto cesty zišli. Vytvorili si samostatnú spoločnosť velkých mágov, ktorí pracovali v úplnej tajnosti. Čoraz väčšmi sa ponárali do démonizmu v nádeji, že získajú bohatstvo a zároveň pátrali po nadprirodzených silách. Verili, že keď sa spolčia s diablom a jeho démonmi, budú im démoni slúžiť po zvyšok života, kým po smrti sa naopak čarodejník mal stať sluhom démonov. Preto boli čarodejníci ochotní podstúpiť čokolvek, len aby si predlžili život - venovali sa nekromantii / v staroveku veštenie vyvolávaním duchov mrtvych / a dokonca prinášali živé obete. Keď čarodejník uzatváral zmluvu s diablom, musel podpísať dokument vlastnou krvou, lebo sa vravelo: " Ten, kto ovláda niečiu krv, ovláda aj jeho dušu ".


Z n a k    d i a b l a

Prívrženci tejto formy čarodejníctva nemohli používať znaky a symboly prírodnej mágie, pretože by im priniesli neúspech. Používali symboly prevrátené alebo pozmenené, a tak označovali skazenú moc. Príkladom takéhoto znaku je svastika. Toto pomenovanie vzniklo zo sanskrtského slova, znamená " nositel šťastia ", a v mnohých kultúrach bola svastika po dlhé storočia symbolom šťastia a hojnosti. Dnes je stelesnením všetkého zla vo svete a ľavostranná svastika bola znakom nacistického hnutia. Pentagram používali mágovia s dobrými aj zlými úmyslami. Keď sa používal na zlé účely, bol buď prevrátený, alebo narušený, alebo jeho ramená mali rozličnú velkosť. Keď bol takto zmenený, hovorilo sa mu aj " znak diabla ". 


V ý z n a m   f i g ú r o k

Hlinené, voskové a drevené bábky sa používali pri rituáloch s cielom uškodiť nepriatelovi. Bábky sa väčšinou zväzovali, prepichovali špendlíkmi alebo klinčekmi, upalovali, roztápali alebo pochovávali, aby dotyčnej osobe spôsobili ujmu alebo smrť. Zo zmesy tuku a obilia sa niekedy zhotovovali napodobeniny, mágovia ich upalovali na mieste, kde sa dotyčná osoba často zdržiavala, a tým zajali jej dušu. Niektoré figúrky mali jednu stranu tela inej farby ako druhú, jedna bola pre dobré, druhá pre zlé úmysly. Keď čarodejník nakreslil na zem podobu dotyčnej osoby a prebodol ju zaostrenou palicou, toto zranenie sa malo preniesť na onú osobu. Démonizmus v dávnych časoch slúžil na dosiahnutie sebeckých záujmov a získanie moci akýmikolvek prostriedkami, bez ohladu na to, aké obrovské škody mohlo toto konanie napáchať. Táto mágia je velmi nebezpečná a rozhodne by ste sa ňou nemali zaoberať!!!!!!