Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Test: Aký typ pozemského anjela ste?

13.07.2011 18:44

 

Si „pozemský anjel“?

 

Ak áno, aký typ?

 

Odpovede ÁNO/NIE si zapisuj okamžite po prečítaní bez dlhého premýšľania, analyzovania, či opravovania.


1)
Veľmi ľahko priberám na váhe.

Práve v tomto období vážim viac, než inokedy.

Trpím nadváhou.


2)
Moji bývalí/terajší partneri
sú narkomani alebo alkoholici.

3)
Málokedy poruším nejaké pravidlo.


4)
Robí mi problém povedať „nie“


5)
Farbím si vlasy.

Odfarbujem si vlasy.

Zosvetľujem si vlasy.


6)
Radšej pomáham jednotlivcom,
než skupinám.


7)
Mám radšej zvieratá a rastliny, než ľudí.


8 )
Mám keltské korene.

Svojím vzhľadom pôsobím, že mám keltské korene
(moje vlasy majú načervenalý nádych, mám pehy, zdravo červenú pleť).


9)
Mám rád/-a kanadské žarty.


1O)
Rád/-a druhých podpichujem a robím im (v zdravej miere) naschvály.
Mám uličnícky pohľad.


11)
Som naprosto nezávislý/-á.
Neznášam akékoľvek pravidlá a nerád/-a sa podriaďujem autoritám.


12)
Po finančnej stránke sa buď kúpem v peniazoch alebo trpím hladom, nič medzi tým.


13)
Som nerád/-a stredobodom pozornosti a na spoločenských akciách stojím väčšinou stranou.


14)
Vždy som veril/-a v mimozemské civilizácie a UFO a zaujímam sa o ne.


15)
Mám nutkavú potrebu byť voči druhým ohľaduplný/-á bez ohľadu na to, či to oceňujú.


16)
Praktikujem reiki alebo iné formy energetického uzdravovania.


17)
Moje životné poslanie je pre mňa oveľa dôležitejšie, než sa oženiť/vydať a založiť si rodinu.


18)
Moc rád/-a by som zase odišiel/-a Domov, pretože viem, že Zem nie je mojim domovom.


19)
Mám za sebou ťažkú autonehodu alebo inú skúsenosť, vďaka ktorej som sa ocitol/-a na hranici medzi životom a smrťou.


2O)
V minulosti som bol/-a tak zúfalý/-á, že som vážne uvažoval/-a o samovražde.

Mám za sebou pokus o samovraždu.


21)
Zmenil/-a som svoje krsné meno.

Intenzívne sa zaoberám myšlienkou, že si zmením krsné meno.


22)
Moji priatelia a rodina mi hovoria: „Si iný/-á než predtým.
Niečo sa s Tebou stalo. Si ako vymenený/-á.“


23)
Urobil/-a som alebo práve robím drastické zmeny v mnohých oblastiach svojho života naraz (zmena bydliska, profesie, rozvod,…).


24)
Mám hlboké duchovné vedomosti, ktoré som nezískal/-a ani čítaním ani prostredníctvom učiteľov.


25)
Napriek tomu, že viem, že sa od ostatných líšim, s ľuďmi vychádzam dobre a som v ich spoločnosti rád/-a.


26)
Som si vedomý/-á, že mám magické schopnosti, ktoré doposiaľ nevyužívam.


27)
Spomínam si na svoje minulé životy.

Zaujímam sa o starú Atlantídu a dobu kráľa Artuša.


28)
Som presvedčený/-á, že som bol/-a upálený/-á alebo iným spôsobom popravený/-á pri hone na čarodejnice v dobe inkvizície.


29)
Zaoberám sa tarotovými kartami alebo astrológiou.


3O)
Priťahujú ma prírodné náboženstvá, ako je šamanizmus, wicca, rituály pri novoluní a splne a podobne.


Vyhodnotenie: 

Počet kladných odpovedí určuje, do ktorej kategórie duchovných bytostí patríš.
Svoje „ÁNO“ počítaj oddelene, vždy po šiestich otázkach.


 

1.    kategória (1. – 6. otázka):
4-krát a viackrát kladná odpoveď:
Si pravdepodobne vteleným anjelom.
(Čím vyšší počet kladných odpovedí, tým vyššia pravdepodobnosť.)


2.   kategória (7. – 12. otázka):
Si pravdepodobne vtelenou elementárnou bytosťou.


3.    kategória (13. – 18. otázka):

Si pravdepodobne vtelenou vesmírnou bytosťou.

4.    kategória (19. – 24. otázka):

Si pravdepodobne novou dušou.

5.    kategória (25. – 3O. otázka):
Si pravdepodobne vteleným zasvätencom.


Ak z Tvojich odpovedí nevyplýva jasne jediná kategória, môžeš byť dušou hľadajúcou (ktorá sa vzdala príslušnosti k jednej duchovnej skupine a nestotožnila sa ešte plne s novou) alebo„skokanom“ (pohybuje sa medzi jednotlivými duchovnými kategóriami).


 

TEST AKÝ ANJEL SI – VYSVETLIVKY …

 

 

Ak máte viac odpovedí vo viac kategóriách a žiadna neprevláda, môžete byť hľadajúcou dušou alebo skokanom, ktoré sa pohybujú medzi jednotlivými duchovnými kategóriami a nestotožnili sa so žiadnou.

Pokiaľ sa Vám stane v teste, že máte rovnaký počet, viac ako 4, alebo minimálne 4, kladných odpovedí vo viacerých kategóriách, Ste takzvaná hľadajúca duša alebo skokan, to znamená, že sa celkom nedokážete stotožniť s jednou duchovnou ríšou, ale akoby skáčete, alebo hľadáte, z jednej duchovnej ríše do druhej a beriete si z každej to najlepšie, to čo Vám vyhovuje. Čím viac takýchto kategórií máte, alebo do nich patríte, tým ťažší pozemský život máte.

 


 

 

Nenašli ste sa?


Pokiaľ Ste sa v uvedenom teste nenašli v žiadnej kategórii, neznamená to že Ste niečo menej. Každý človek, každá duša, má svoje životné poslanie, inkarnované bytosti, majú sťaženú pozíciu.

Všetky skupiny sa vyznačujú nasledujúcimi rysmi :

1Pocit vlastnej odlišnosti a vydelenosti. Cítia sa iní ako ostatní, tento pocit vnímajú po celý život. Iba zasvätencov tento pocit sprevádza do dosiahnutia dospelosti. Vysmievali sa im kvôli ich zovňajšku, záujmom alebo chovaniu, alebo ich dokonca šikanovali.

2Zvýšená citlivosť voči ostatným ľuďom, citlivosť na chemikálie akéhokoľvek druhu a násilie v akejkoľvek forme. Robí im problémy byť uprostred davu ľudí, lebo sila ich rozporných emócií a fyzických pocitov na nich pôsobí priam skľučujúco až ničivo. Odmietajú násilie v akejkoľvek forme. Ničivo na nich pôsobia i hádky, negatívne správy v médiách, filmoch. Sú veľmi precitlivení. Táto citlivosť je  darom zhora, ktorú prinášajú na planétu Zem, a ktorá im umožňuje intuitívne vycítiť, kde je ich pomoc potrebná.

3Silné vedomie vlastného poslania. Aj keď presne nevedia aké je ich konkrétne poslanie, sú si istí, že to nejak súvisí s učením a liečením druhých.

4Frustrujúce vzťahy. Mnoho z nich trpelo v detstve nedostatkom lásky, pripadne voči nim boli rodičia prehnane prisni alebo dokonca hrubí. Ako dospeli majú tendenciu k podobným mileneckým a priateľským vzťahom. Majú partnerov, ktorí sú neverní, verbálne alebo fyzicky hrubí a nie sú ochotní prijať za vzťah zodpovednosť. Niektorí bývajú zoslaní do dysfunkčných rodín ako ozdravné katalyzátory. V takom prípade majú deti pocit, že ich rodičia adoptovali, pretože k žiadnemu z nich ani k súrodencom nič necítia. Takéto rodiny sú síce ich rodinami vo fyzickom zmysle, nie však v duchovnom.

5Neznámi ľudia sa im zverujú so svojimi problémami i s celkom osobnými záležitosťami. Tieto skúsenosti sú však typické predovšetkým pre inkarnovaných anjelov, pretože bytosti ktoré patria k iným kategóriám vedia dať najavo svojmu okoliu, že o podobne kontakty nestoja.

6Vyzerajú mladší než sú. Príčinou je to, že sa stravujú zdravšie než ostatní, cvičia a celkovo sa o seba lepšie starajú. Skôr je to však ich duchovný pôvod, ktorý tento dojem mladosti vyvoláva.

7Sklon k rôznym typom závislostí, získaných alebo zdedených. Často sa pokúšajú svoju citlivosť a bolesť z toho, že sú iní, rovnako ako strach zo svojho poslania, rôznymi spôsobmi otupovať. Utiekajú sa k jedlu, drogám, alkoholu, cigaretám a vzťahom, alebo ku všetkému naraz.

8Zvonenie v uchu. Väčšina z nich počuje v jednom uchu zvonenie vo vysokých tónoch. Môže sprevádzať stresové situácie, alebo sa objavuje bez príčiny. Tento zvuk je zakódovanou informáciou z duchovných domovských sfér a pomáha inkarnovaným bytostiam povzniesť sa nad pozemské problémy. Sú v ňom tiež obsiahnuté inštrukcie ako svoje poslanie na Zemi naplňovať.


Popisy jednotlivých typov:


ZASVÄTENCI

inkarnovaní mágoviačarodejniceveľkňazikúzelníci a šamani

sú vášniví, tajomní, výstrední, ako by z ich vnútra vychádzalo svetlo. Obvykle majú hodvábne hladké dlhé vlasy, oválnu tvár a znepokojivý pohľad. Sú obdarení múdrosťou a vysoko vyvinutými intuitívnymi schopnosťami. Ich pohľad je prenikavý a nemá zmysel pred nimi predstierať alebo klamať, pretože okamžite poznajú, kde je pravda. Pôsobia okázalo a nápadne. S obľubou sa obliekajú do vlajúcich šiat. Obklopuje ich aura tajomného. Keď im pozriete do očí, v tej chvíli viete, že VEDIA.

Sú to ľudské bytosti, ktoré sa naučili ovládať energiu. Sú schopní zázračných uzdravení, kúziel v zmysle zhmotňovania svojich želaní a predstáv, vrátane ovplyvňovania počasia, pôsobenia na fyzické predmety formou telekinézy a levitácie. energiu, ktorú vyžarujú, pôsobí v porovnaní k ostatným predstaviteľom inkarnovaných bytostí tajomne a hutnejšie. Majú v sebe niečo pochmúrneho, zádumčivého, vážneho, dalo by sa dokonca povedať depresívneho, často pôsobia tvrdo a neľútostne. Vo vzťahoch sa chovajú neústupne, ale spôsobom, ktorý je pre druhú stranu dobrou lekciou. Majú potrebu svojich priateľov a členov rodiny dirigovať, pretože vedia, čo je pre nich najlepšie. Pokiaľ niekto potrebuje zmysluplnú radu, mal by o ňu požiadať práve zástupcov tejto ríše. Zatiaľ čo iní predstavitelia inkarnovaných bytostí sa v ľudskom tele a svete ocitli väčšinou poprvý raz, zasvätenci sú ľudskými bytosťami od úsvitu ľudských dejín. Tiež vnímajú svoju odlišnosť, ktorá je darom. Sú na ňu hrdí, preto je pre nich život oveľa pohodlnejší než pre iné inkarnované bytosti. Sú realistickí, sú však voči ostatným schopní súcitu a trpezlivosti. V zásade je im jedno, či ich majú ľudia radi alebo nie. Tento nadhľad a odstup voči názorom ostatných je základným rysom zasvätencov. Boli svedkami zániku vyspelých civilizácii. Vedia, čo to znamená byť zavraždení, preto že zastávajú iní duchovný názor než vládnuca autorita. Poznajú temnotu ľudskej duše a neodsudzujú ju, sú si vedomí, že táto temnota je cestou, ktorá ľudského ducha privedie k najväčším výšinám. Na Zem sa vrátili preto, aby toto učenie šírili ďalej. Na druhej strane si v duchovnom svete príjemne užívali, vytvorili si oázy, podobné raju so zámkami, záhradami a vodopádmi. Zdalo sa, že zo svojho príjemného pokoja nebudú nikdy vyrušení. Boli však vyzvaní, aby sa vrátili späť na Zem, pretože človek sa musí konečne naučiť pracovať so svojou vnútornou silou. Niektorí z nich váhali, keď sa ocitli na Zemi, pocítili ako sa hustá energia zeme, namiesto toho aby plynula, ťažko prevaľuje. Tí ktorí neboli schopní sa s týmto vyrovnať zvolili okamžitú smrť. Ostatní sa rozhodli zostať ale stavy hlbokej depresie u nich striedali vlny hnevu. Najschopnejší a najodolnejší z nich sa znovu pustili do štúdia duchovných vied, astrológie, wicca, kabala, ďalej sa zaoberajú pohanským náboženstvom, rituálmi, liečením s použitím kryštálov, liečivých bylín, zariekania, šamanizmom atď. Väčšina z nich si vybavuje svoje minulé životy. U väčšiny z nich vyvoláva zmienka o upaľovaní na hraniciach, silné emotívne reakcie. Boli upaľovaní, obesení a všemožne inak zabíjaní. Vedomé spomienky na túto desivú éru majú aj tí, ktorí v nej neboli sami zabití. Tieto spomienky niektorým z nich dodnes bránia, aby plne rozvinuli svoje duchovné a magické schopnosti. Do tohto života sa však vrátili práve preto, aby svoje schopnosti znovu prebudili a začali ich využívať. Pociťujú zvláštnu spriaznenosť s bytosťami z ríše elementárov, víl. Medzi výrazných predstaviteľov tejto skupiny patria aj – Angelica Huston, Jack Nicholson, Jimmy Smith.
Medzi ich duchovných sprievodcov patria draci, kúzelníci a bohyne. Venujú sa štúdiu zašlých ríš a civilizácii, ako sú Avalon, Atlantis, Lemurie, mnoho z nich sa zaoberá históriou. Sú tiež veľmi citliví na meniace sa fázy Luny. V ich skupine neprevažovalo určité astrologické znamenie, ako je to u iných duchovných ríš, ale je zaujímavé, že skoro každý z nich vie, v ktorom astrologickom znamení stálo vo chvíli ich narodenia slnko, luna a aký majú ascendent. Veľké percento z nich trpí alebo trpelo kardiovaskulárnymi chorobami, vysokým krvným tlakom – možno že choroby srdca symbolicky vyjadrujú hlboký smútok nad možným blížiacim sa zánikom ľudstva, alebo je to pripomínanie toho, že ich srdce bolo prekliate kolom??? Sú veľmi intenzívni a nesmierne pracovití, nedoprajú si oddych. Ich životné poslanie je viesť druhých k duchovnosti.

Túžia po magickom zväzku, po spriaznenej duši, ktorá je rovnako ako oni zasvätená do tajov okultizmu. Najzhubnejšie je pre nich pokiaľ sa zmieria so vzťahom, ktorý ich nenaplňuje. V minulých životoch sa často zaviazali k celibátu alebo pohlavnej zdržanlivosti. Pokiaľ tento sľub nebol zrušený, v súčasnom živote môže negatívne ovplyvňovať ich vzťahy. Darí sa im v milostnom živote najlepšie ak využijú svoje magické schopnosti k tomu, aby si svoju lásku privolali. K priateľom potrebujú chovať úctu a obdiv. Inak to väčšinou skončí tak, že sa ich priatelia stanú ich klientmi. Takéto vzťahy sú jednostranné hrajú v nich úlohu učiteľov a priateľ rolu študenta. Majú tendenciu svoje splnené želania nakoniec odmietnuť, lebo sa mylné domnievajú že si ich naplnenie nezaslúžia. Vaše želania sú Vám plnené preto, aby Vám uľahčili naplňovanie Vášho poslania.
Boli obdarení prirodzenými vodcovskými schopnosťami, vďaka Vašej charizme, sebadôvere, osobnej moci, môžete niekedy naháňať strach.

Nie sú schopní pracovať ako zamestnanec alebo člen teamu. Volia si profesie duchovných učiteľov, astrológov, okultistov, liečiteľov, jasnovidcov, vedmy, alebo sa venujú vykladaniu kariet.

Uvedomte si že Váš hnev má ohromnú silu, keď zasvätenec pocíti hnev voči inej osobe, svojou intenzitou sa môže podobať až prekliatiu.


INKARNOVANÉ VESMÍRNE BYTOSTI

Mimozemšťanom sa ako násilníci javia pozemšťania. A to dokonca do takej miery, že boli vyslaní na Zem, aby sa pokúsili odvrátiť hromadnú skazu. Pre túto misiu prijali ľudské telo. Pochádzajú z fyzických i nefyzických galaxii a podvolili sa žiť ľudský život, aby mohli šíriť dobro vo forme, v ktorej je pre prežitie ľudstva potrebné. Ich vnútorná čistota a dobrota tak pomáha rozptyľovať energetické zhluky zloby, nenávisti a napätia, ktoré ľudstvo vytvára. Dalo by sa povedať, že úlohou týchto bytostí je zabrániť za všetkých okolností  jadrovému konfliktu, vlne negatívnej energie, ktorá by sa zničením Zeme zdvihla, ničivo by zasiahla mnoho galaxii. Pôsobenie týchto bytostí má rovnaký účinok ako domino efekt. Ak spadne jedna časť v rade, strhne zo sebou postupne všetky ostatné. Keď ich stretnete, hrá im na tvári ľahký úsmev. Kedykoľvek sú pripravení nesebecky pomôcť komukoľvek. Nemajú potrebu slúžiť druhým preto, aby sa dočkali odmeny. Málokedy sa dočkajú vďaky, čo im vôbec neprekáža. Objavujú sa všade, kde je potrebná láskavosť. Môžu pracovať kdekoľvek, sú nenápadní. Pôsobia jemne až krehko, ako navonok tak aj vnútri, aj keď majú veľkú vnútornú silu. Preto majú potrebu držať sa v ústraní. Konajú dobro a dúfajú, že si ich nikto nevšimne. Väčšina z nich je na Zemi prvýkrát, a pretože je Zem plná násilia ako  fyzického tak i citového, cítia sa často zdrvení a túžia po návrate domov. V spoločnosti sa cítia rozpačito, preto sa cítia druhými odmietnutí. Veľa z nich bolo v detstve alebo v dospelosti, vystavení zlomyseľným narážkam, vďaka nim ešte viac túžia sa vrátiť domov.

Majú výrazné fyzické rysy, ktoré ich značne odlišujú od okolia. Väčšinou presahujú priemernú výšku človeka, sú vysoký a štíhli. Ak sú ženského pohlavia, môžu byť aj menšej postavy, aj štíhle aj bucľatejšie. Obecne sa dá povedať, že sa líšia od všeobecnej normy. Tvár majú často dlhú a chudú. Majú neobvyklé tvarovane očí, väčšinou v tvare polmesiaca a pripomínajú obrátené U. Ani ich farba nie je obvyklá. Jedná sa o zvláštne odtiene šedej, zelenej alebo hnedočiernej. Keď sa na nich zadívate, zdá sa Vám, že ich oči žiaria. Tiež majú často okolo panenky v očiach krúžok svetlejšej farby. Neradi priťahujú pozornosť, obliekajú sa pohodlne, prakticky a na módu nedbajú. Ženy sa takmer vôbec nemaľujú, svojim vlasom nevenujú takmer žiadnu a už vôbec nie prehnanú starostlivosť. Okolie si myslí, že sa chovajú nepochopiteľné. Na jednej strane sú ochotní kedykoľvek a komukoľvek pomôcť, na druhej strane sa chovajú rezervovane a udržujú si odstup. Sú považovaní za chladných. Prejavy emócii sú im cudzie.

Patria sem napríklad – Oprah Winfrey, Keanu Reeves.

Veľké množstvo týchto bytostí si nie sú isté svojim životným poslaním a pocítia veľkú úľavu, keď zistia, že ich úlohou je presne to, čo doteraz prirodzene robili. A to je pomáhať, kde je treba. Nemajú žiadnu špeciálnu úlohu alebo misiu. Ich úlohou je šíriť dobro a premeniť ten úškľabok na ľudskej tvarý na úprimný úsmev. Zaujímajú sa o UFO, cesty do vesmíru, mimozemské civilizácie. Mnoho z nich považuje tradičné náboženstvo za príliš obmedzujúce v porovnaní s ich vlastným pojatím Boha. Dožívajú sa vysokého veku, pretože vedia, že čím dlhšie žijú, tým viac sa dá naučiť a poznať. Z tohto dôvodu sa väčšinou rozhodnú, že na Zemi prežijú viac životov. Pripadajú si opustení, majú pocit, akoby ich druhí zanechali bez jediného slova vysvetlenia. V spánku alebo pri meditácii často cestujú na svoje domovské planéty alebo kozmické lode.

Všetky inkarnované bytosti sú obdarene nadmernou citlivosťou, na energie vysielanú jednotlivcami alebo davom, ale tiež energie, ktoré vyžarujú fyzické lokality alebo objekty. Vesmírne bytosti sú však najcitlivejšie. Veľa z nich má profesie kde využívajú svoje ruky: kaderníčky, manikérky, stavebníctvo, záhradná architektúra, reiki. Aura týchto bytosti má dúhové farby. Väčšina bytosti na iných planétach sa rodí inak ako na Zemi, inak vypadá aj rodina. Citové puto medzi rodinnými príslušníkmi je charakteristické iba pre Zem.

Preto pôsobia rezervovane. Tento citový chlad sa prejaví obzvlášť vtedy, keď sa niekto pokúsi nadviazať s nimi blízky kontakt. Veľa žien z tejto skupiny udržiava vzťahy s mladšími mužmi. Muži z tejto skupiny prišli na Zem o niekoľko rokov neskoršie. Mnoho z nich ostáva bezdetných. Ženy často rodia cisárskym rezom. Nezakladajú si rodiny, nemávajú deti, nevidia v tom zmysel, ich hlavnou prioritou je splniť životný cieľ.

Tí, ktorí sa zmierili so spôsobom pozemského života, pomáha im kontakt s ostatnými príslušníkmi ich ríše. Pre každého zástupcu ríše je životnou nutnosťou žiť neďaleko vody, oceánu.

Nezostavajú cely život pri jednej kariére. Svoje profesie postupne menia alebo ich vykonávajú niekoľko naraz. Sú vynikajúcimi majstrami reiki, liečiteľmi, masérmi, chiropraktikmi, fyzioterapeutmi. pracujú vo výskume. Sú láskaví, pracovití, výkonní, a omylom sú považovaní za rezervovaných a chladných.


INKARNOVANÉ  ELEMENTÁRNE  BYTOSTI

Rozdiel medzi inkarnovanými anjelmi a vílami je ten, že anjeli vyhľadávajú na niečom závislých partnerov, zatiaľ čo elementárne bytosti sú sami tými závislými. Radi si užívajú života a anjeli radi zachraňujú. Pochádzajú z dávnych ďob ľudstva a vzťahy s čarodejnicami, kúzelníkmi sú pre ne prirodzené. Medzi zasvätencami a elementármi je zvláštne puto. Veľa elementárov bolo pri tom, keď svätá inkvizícia upaľovala čarodejnice. Tieto spomienky sa im môžu vracať a oni ich považujú za vlastné. Je medzi nim však rozdiel, elementárne bytosti sú oveľa hravejšie.  Zasvätenci sú prehnane vážni, niekedy pôsobia až chmúrne a tvrdo. Elementárne bytosti, sa svojim nezvyčajným zmyslom pre humor okoliu často nezavďačia. Buď nevedia pre svoje vtipkovanie zvoliť ten správny okamih, alebo pôsobia urážlivo a dokonca útočné. Jedna z úloh, ktoré plnia je uvolniť inak zovreté okolie, primeť ich smiať sa alebo aspoň usmiať, aj keby to malo byt na ich účet. V duchovnej ríši trávia večery pri tanci, speve a rozprávaním príbehov za sprievodu živého smiechu. Duchovná hodnota smiechu, hravosti a radosti je im známa. Vedia si pekne užívať  preto sa často stavajú profesionálnymi “baviči”, umelcami, komikmi, hercami, tanečníkmi, hudobníkmi.

Patria sem – Robin Williams, Julia Roberts, Carol Burnett, Red Skelton

V určitej chvíli sa stali voči ľudskému decimovaniu prírody bezmocnými, preto sa rozhodli pre zrodenie do ľudského tela, aby mohli začať účinne bojovať proti znečisťovaniu ovzdušia, vôd, pôdy a planéty Zem, ale pristúpiť na ochranu týraných zvierat. Dávajú prednosť spoločnosti zvierat a rastlín pred spoločnosťou lúdi. Voči ľuďom pociťujú hnev za to, ako ubližujú Zemi. Sú známymi svojimi zlomyseľnými žartmi. Škodoradostne sa však chovajú iba k niektorým ľuďom, a to za ich neúctu voči prírode. Pomáhajú tým, že triedia odpad, používajú ekologicky neškodné čistiace prostriedky a chovajú sa ohľaduplne voči zvieratám. Priťahujú partnerov svojim komediálnym, hudobným a vôbec umeleckým nadaním. Keď nadviažu vzťah, chovajú sa ako rozmaznané deti, sú nezreli, nestali a neochotní sa vo vzťahu viazať. Vyčíta sa im ich tvrdohlavosť. Radi flirtujú a sú dokonca promiskuitní. Preto sa podobne môžu chovať aj vo svojich ľudských vzťahoch. Sú oveľa menej závislými na spoločnosti ľudí ako inkarnovaní anjeli. Radi sa s ľuďmi združujú za účelom zábavy, ale akonáhle si užijú, chcú mať svoju samotu a kľud. Majú sklon k závislostiam, napr.: na alkohole alebo drogách. Nehrnú sa do žiadnych hrdinstiev.  Ľuďom pomáhajú skôr preto, že musia, nie preto žeby chceli. Životne dôležitý je pre nich dostatok priestoru a čas trávený osamote, obzvlášť v prírode. Môžu byt veľmi plachí a uzavretí, aj keď pri spoločenských udalostiach sa chovajú opačne. Majú zábrany, ktoré im nedovolia len tak sa niekomu zveriť. Na to musia človeku skutočne dôverovať a k takejto dôvere sa dopracujú iba málokedy. Akonáhle raz dospejú vo vzťahu že je koniec, potom je ich rozhodnutie neodvolateľné. Takto radikálne riešia elementárovia všetky svoje vzťahy. Vedia si vymedziť svoje hranice a dať okoliu najavo, že nechcú byť obťažovaní a rušení vo svojom pokoji. V dysfunkčných rodinách môžu mať úlohu “maskota”, ktorý svojimi žartmi vždy pozdvihnú náladu. Sú však veľmi citliví na odmietnutie alebo nepochopenie, a pokiaľ sa necítia byť prijatí, okamžite sa stiahnu do seba. Naraz sa z nich stane prehnane plachá bytosť, ktorá má potrebu sa od svojho okolia izolovať. V porovnaní s inými inkarnovanými bytosťami sú fyzicky veľmi odolní s minimálnymi zdravotnými problémami. Asi preto že veľa času trávia v prírode, majú dostatok pohybu a čerstvého vzduchu, tiež pre ich nezvratný optimizmus, vďaka ktorému si svoje problémy nepripúšťajú. Majú však občasné stavy depresie, v detstve často trpeli astmou. To zodpovedá skutočnosti, že sú veľmi citliví na chemické latky. Objavujú sa u nich tiež klaustrofobické stavy, pokiaľ trávia príliš veľa času medzi štyrmi stenami.

Elementárne Bytosti uspokojujú svoje potreby iba pomyslením. Preto pristupujú k svojim úlohám s ľahkosťou a hravosťou. Podľa nich nie je ťažká fyzická práca podmienkou k dosiahnutiu zmysluplných výsledkov, naopak kladú dôraz na jasnú predstavu toho, čo chcú dosiahnuť a na odhodlanie svoju predstavu uskutočniť. K tomu je bezpodmienečne potrebná viera. Vyhýbajú sa ťažkej práci a okolie ich môže často považovať za leňochov a ulievačov, ktorí dávajú prednosť zábave pred prácou. Nevedomky sa chovajú tak akoby naďalej žili vo svojej duchovnej ríši a sú prekvapení, že ich potreby – jedlo, oblečenie, peniaze, obydlie sa v materiálnom svete nezhmotní iba pomyslením. Preto sa veľa elementárnych bytostí považuje za neschopných zaradiť sa do normálneho praktického sveta ľudí a pohybujú sa na hranici chudoby. Pohybujú sa medzi dvomi extrémami, buď sú schopní si pričarovať bohatstvo alebo naopak nedostatok. Tých, ktorí sú schopní sa finančne zabezpečiť je minimum, jedná sa o jedincov, ktorí začali vedome pracovať so vzorcom zhmotňovania svojich potrieb a želaní, ktorí im je vlastný v ich domovskej duchovnej ríši. Elementárne bytosti rovnako ako zasvätenci sú touto schopnosťou prirodzene obdarení. Sú schopní konať zázraky a v rámci okamihu zhmotňovať akékoľvek svoje predstavy. Sú neustále v spojení so svojimi druhmi z duchovnej ríši, preto ich môžu kedykoľvek požiadať o pomoc, stačí iba pomyslenie … „Potrebujem Vašu pomoc.“

Väčšina z nich sa narodila pod vládou zemského alebo vodného živlu. Prevažujú medzi nimi slnečné astrologické znamenia – Kozorožec, Ryby, Býk, Rak, Panna, Škorpión. Môžete mať u nich pocit, akoby boli zrastení so Zemou, preto sa veľmi ťažko vyrovnávajú s tým, ak musia príliš dlho ostávať medzi štyrmi stenami.

Najšťastnejší sú ak môžu vykonávať profesiu ako sprievodcovia v prírodnej rezervácii, ako zamestnanci v lesných škôlkach, lesníci, záhradníci atď. Pokiaľ pracujú v budovách, mali by mať výhľad na prírodu. V kanceláriách majú často veľa rastlín, fotografie obľúbených zvierat a domácich miláčikov, alebo používajú esenciálne oleje – borovica atď. Potrebujú čerstvý vzduch. Väčšina z nich má jasnú predstavu o oblasti alebo mieste, kde by chceli žiť. Sú obdarení veľkým tvorivým potenciálom.


Druhy ELEMENTÁRNYCH BYTOSTÍ
VÍLY- nízkej výšky, štíhle, pekná tvár s veľkými očami, keď ich uvidíte okamžite Vás napadne – milé, skromné a plaché, krehké, éterické.

TRPASLÍCI, ŠKRIATKOVIA, ELFOVIA – veľmi milé, no škodoradostné.
LESNÍ MUŽI- ryšavé vlasy, briadka, guľaté bruško, vysoký.
DELFÍNI – hladké krivky tela a oválne oči, vodné znamenia, priťahuje ich voda
JEDNOROŽCI – vysunutá čeľusť, vystúpené lícne kosti, veľké oči, ostro rezaná tvár, nosia dlhé vlajúce košele a dlhé vlasy.
MORSKÍ ANJELI, MORSKÉ  VÍLY, HVIEZDNE PANNY – nesú časté znaky z viacej duchovných ríš, bdejú nad oceánmi, jazerami, riekami, potokmi, ale tiež nad rybami, vtákmi. Často majú problémy so suchou pokožkou, trpia na kurie oká a dokonca na plieseň na prstoch na nohách.
VTELENÉ ZVIERATÁ – cítia silný a veľmi blízky vzťah k zvieratám, pes, mačka atď.

Ďalšie ELEMENTÁRNE BYTOSTI – domáci škriatkovia, vodní elfovia, stromoľudia, ľudia so silným vzťahom k stromom.

Profesie – darí sa im v oblasti umenia, médií, filmový alebo hudobný priemysel, komik, spisovateľ, nakladateľ, tanečník, cvičiteľ jogy, vynikajúci rečníci, ktorí vedia poslucháčov zaujať a nadchnúť. Byť stredom pozornosti je pre nich prirodzené, môžu sa starať o domácich miláčikov neprítomným pánom, chov zvierat, záhradníctvo, akákoľvek práca spojená s prírodou je pre nich ako stvorená.

Sú povestní svojimi výbuchmi hnevu, snažte sa tráviť čo najviac času v prírode, buďte hraví a smejte sa, začnite vedome pracovať so zhmotňovaním svojich predstáv, začnite sa aktívne zaujímať o životné prostredie.


INKARNOVANÍ ANJELI

Niektorí anjeli berú na seba fyzickú podobu iba na okamih, aby zabránili tragédii, a potom bez stopy zmiznú. Človek, ktorého zachránili im nestačí ani poďakovať. Na druhej strane sú však anjeli, ktorí sa rozhodnú priamo pre život v ľudskom tele, a tí patria medzi najvzácnejších šíriteľov svetla na Zemi.

Je pre nich typické:
*milá tvár v tvare srdca
*anjelsky vzhľad, bez ohľadu na pohlavie
*ich pery sú krásne vykrojené, majú veľké plaché oči, ktoré vyžarujú nevinnosť a lásku
*majú sklon k prejedaniu a problémy s nadváhou
*narodili sa v astrologickom slnečnom znamení Vodnára, Býka, Leva alebo Strelca
*ich profesie súvisia so službou a pomocou druhým – učitelia, letušky, zdravotné sestry, poradca
*zosvetlujú si vlasy, bez ohľadu na rasu
*nevedia povedať “NIE”, trpia pocitmi viny, keď im druhý pomáhajú
*majú radi anjelov, zbierajú knižky o anjeloch, sošky a iné predmety, ktoré s nimi súvisia a sú na nich zobrazení
*majú viac anjelov strážnych ako ostatní
*ich aura žiari
*majú sklon zamilovať sa do potenciálu druhého človeka, snažia sa ich doviesť k jeho naplneniu
*ich vzťahy sa vyznačujú obojstrannou závislosťou, typickými partnermi sú narkomani alebo alkoholici
*zostávajú vo vzťahoch oveľa dlhšie ako ostatní

Anjel môže v ľudskom tele absolvovať viac životov – v tomto prípade je reinkarnovaným anjelom, ale ak vstúpil do fyzického tela po živote v anjelskych ríšach, jedná sa o inkarnovaného anjela, teda jednorázovo vteleného anjela.

Veľa z nich trpí zdravotnými problémami, najčastejšie sú to choroby – fibromyalgia a chronický únavový syndróm, u žien sú to gynekologické problémy, cysty( ktoré sú podľa Louise Hay výsledkom nezapracovaných bolestných tém týkajúcich sa partnerstiev – rany, ktoré nám zasadil partner AT…)
Majú dar prenikať pod povrch veci, vďaka tomu vnímajú v druhom človeku jeho skryté talenty, spiaci potenciál a samozrejme aj božstvo. Sústreďujú sa na vnútornú krásu človeka a podporujú ľudské bytosti v tom, aby sa rozvíjali a pracovali na sebe, pretože tím najlepšie pomôžu svetu.

Majú často priateľov alebo milencov, ktorí svoj potenciál rôznymi závislosťami potláčajú a oslabujú. Pristupujú ku vzťahu ako k “úlohe”. Snažia sa svojmu partnerovi pomôcť prekonať jeho pochybnosti o sebe samom, prijať ich aby svoj potenciál začali využívať. To bohužiaľ často vedie k obojstrannému frustrujúcemu vzťahu. Majú pocit, že im partner marí ich snahu pomôcť mu a uzdraviť ho. Domnievajú sa, že keď svojmu partnerovi znesú modré z neba alebo im prejavia dostatok lásky, partner sa premení a jeho duša sa uzdraví. To je v poriadku do tej doby, pokiaľ ich parter verí, že jeho duša skutočne potrebuje uzdravenie. Gynekologické problémami a problémami prostaty trpia tí, ktorí sa domnievajú že “príliš milujú”.  Ale nič takého ako prílišná láska neexistuje. Ak človek lásku dáva, ale začne toho ľutovať vo chvíli, keď vidí, že jeho láska nie je opätovaná alebo docenená, vzbúri sa v ňom hnev. Ak svoju zlobu potlačuje, môže sa táto potlačená negatívna energia prejaviť ako symptómy na úrovni fyzického tela.

Majú tendenciu nadväzovať nevhodné vzťahy, a ak nie sú schopní sa očistiť od negatívnych emócii, ktoré v nich takéto vzťahy vzbudzujú, ich telá prirodzene protestujú.

Syndróm chronickej únavy, ktorým často trpia, je príčinou toho, že sú mimoriadne citliví na negatívnu energiu. Trpia stratou energie najviac. Domnievajú sa, že je to preto, lebo sú voči druhým príliš citovo otvorení. Sú veľmi závislí na kontakte s ľuďmi, na rozdiel od iných inkarnovaných bytostí často pracujú vo veľkých kolektívoch. Základom je, aby sa naučili technikám, ktoré sú proti negatívnym energiám a ktoré ich ochránia, no tiež ktorými sa očistia  napríklad: zahalenie sa do bieleho svetla znamená  – ochranu, rúžová znamená – lasku, zelená znamená – liečenie …  atd.

Pokiaľ sa naučia so svojou energiou pracovať, prestanú k zvyšovaniu hladiny svojej vitálnej energie potrebovať jedlo, mnoho z nich má totiž sklon k nutkavému prejedaniu, trpia nadváhou. Jedlo ich väčšinou ukotvuje, keď cítia, že strácajú pôdu pod nohami. Je pre nich spôsobom ako uvolniť vnútorné napätie. Obzvlášť obľúbené sú u nich chrumkavé a slané pochúťky, ako sú zemiakové lupienky, popcorn ale aj čokoláda.

Tuk je pre nich obranným štítom, ktorým sa chránia proti negatívnej energie z okolia. Majú problémy schudnúť, a to aj v prípade ak držia drastické diéty a cvičia. To platí hlavne u tých, ktorí pracujú ako fyzioterapeuti a maséry, u tých, ktorí k liečeniu alebo energetickému pôsobeniu používajú dotyk. Pri tom absorbujú negatívne emócie svojich klientov a ich tela potom zväčšujú objem, ako keď nasiakne hubka vodou.

Patria sem herečky Delta Burke a Elizabeth Taylor, a kto si nevie predstaviť dostatočné inkarnovaného anjela, nech si predstaví Lady Dianu, ktorá je aj svojim zovňajškom dokonalou predstavou inkarnovaného anjela.

Anjeli vtelení do mužského tela sú zavalití – John Goodman, alebo majú roztomilú tvar a chlapčenské rysy.

Keď svoje srdce otvoríte voči druhému človeku, prijímate súčasné energiu, ktorú k Vám intenzívne vysiela. Pokiaľ niekomu pomáhate čistiť jeho myšlienky a emócie, uvoľňuje sa z neho negatívna energia, ktorá prestupuje všetkých, ktorí sú nablízku vrátané Vás. Teda tohto komu pomáhte i Vás, preto je dôležité predtým ako začnete niekomu pomáhať, alebo ho počúvať, obaliť sa už do spomínanými ochrannými svetlami. Pokiaľ tak neurobíte, začne sa Vaša váha zvyšovať, aby sa energetická ochrana a izolácia vytvorila iným spôsobom. Nadbytočný tuk nemusí byt totiž výsledkom prejedania.

Pokiaľ zabudnete pred začiatkom pomoci zaktivovať svoju ochranu, môžete tak urobiť kedykoľvek počas priebehu, ale už Ste absorbovali negívnu energiu osoby, ktorej pomáhate a preto je treba sa potom očistiť.
Únava je hlavným znakom že do Vás nízke energie prenikli.