Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Tajomnosť mágie

14.07.2011 07:50

 T A J O M N O S Ť   M Á G I E

 

V dnešnej značne materialisticky zameranej spoločnosti sa mnohí z nás nevedia tešiť z jednoduchých vecí, ktoré nám ponúka príroda so svojimi tajomstvami. Ak niekomu poviete, že sa zaoberáte mágiou, zvyčajne začudovane zdvihne obočie, prípadne sa pobavene pousmeje. Ľudská prirodzenosť je však už taká, že dotyčná osoba napriek pochybovačnosti bude od vás očakávať, že jej nejaké to kúzlo predvediete. 


O k u l t i z m u s

Okultista je človek, ktorý sa usiluje preniknúť do tajomstiev skrytých oblastí. Mnohé zo zákonov, ktorými sa riadi príroda, sú nám " skryté " , a preto ich považujeme za " okultné " . V minulosti sa okultisti - veštkyne, bosorky a čarodejnice, ako ich nazývali - zaoberali mágiou len potajomky, aby sa vyhli prenasledovaniu. Hlavnými príčinami nemilosrdného prenasledovania, ktoré uskutočňovala hlavne cirkev a jej počínanie sa nemohlo spochybňovať, boli strach, chamtivosť, závisť a nenávisť. Hon na čarodejnice i dobre známe procesy s čarodejnicami sa stali takpovediac živnosťou podporujúcou miestnu ekonomiku, pretože zabezpečoval existenciu tým, ktorí sa nimi zaoberali. Jezuitský kňaz Friedrich von Spree / 1591 - 1695 / , ktorý sa odvážne postavil proti týmto procesom, povedal: " Často som sa zamýšlal nad tým, že jediný dôvod, prečo všetci nie sme čarodejníci, spočíva v tom, že sme nikdy nepocítili muky ." Početné verejné popravy viedli k zmene v myslení ludí a spôsobili, že sa mágia z ľudských myslí úplne vytratila.


M á g i a   p r í r o d y

Až do 17. storočia prevládal názor, že príroda je živá a že duša, mysel a telo sú prepojené na všetkých úrovniach. Ak má byť zdravé fyzické telo, musí byť v rovnováhe aj duša. Revolúcia v oblasti vedy spôsobila, že sme sa na prírodu začali pozerať ako na niečo, čo musíme využiť vo svoj prospech bez ohladu na to, aké následky prinesie naše konanie. Iróniou je, že práve vďaka vedeckým experimentom si len teraz začíname uvedomovať, že všetky formy života majú rovnakú podstatu a sú súčasťou jedného zložitého žijúceho celku. Jednotlivé časti tohto vesmíru sa javia ako hmotné a navzájom neprepojené, ale všetky pozostávajú z energie a vibrujú na rôznych frekvenciách. Mali by sme rozvíjať svoju schopnosť využiť životnú energiu, ktorá je prítomná v celej prírode a oživuje ju, a mali by sme sa aj naučiť narábať s mágiou prírody- je všade vôkol nás.


P r e b u ď t e   s v o j e    s i l y

V dnešnom modernom svete je dosť ťažké dôverovať prirodzenému inštinktu a prebudiť svoje sily, ktoré sme získali počas predchádzajúcich období svojeho vývoja. Ak prijmeme fakt, že duša, telo aj mysel sú prepojené, a ak dokážeme využiť energiu mysle, mágia sa nám stane prostriedkom, vďaka ktorému budeme pánmi svojeho osudu. Na to, aby ste vedeli využiť magickú energiu ukrytú v prírode, nemusíte vstúpiť do kláštora či do dajakej tajomnej spoločnosti. 


M a g i c k á   m o c    m y s l e

Na uskutočnenie kúziel nepotrebujete žiadne zvláštne pomôcky. Mnohé z nich nájdete v obchode, v záhrade či doma. Skutočná mágia sídli vo vašej mysli a závisí od toho, ako pracujete s predmetmi, ktoré použivate. Všetko na tomto svete je vám k dispozícii, môžete to využiť, tešiť sa z toho a podla svojej vôle to prírode odplatiť. Kúzla používajte s rozvahou. Nikdy ich nesmiete zneužiť na získanie moci, alebo aby ste uškodili nejakej živej bytosti. Ak sa obklopujete zlými myšlienkami, pritiahnete k sebe zlo. Prostredníctvom kúziel sa len potvrdzuje to, čo naozaj zamýšlate. Dobre si to zapamätajte, a keď sa začnete cítiť lepšie a vylepší sa aj vaša situácia, vtedy sa kúzlo prejaví. Nezabúdajte, že ste jedineční a mágia nie je čosi nemenné - vyvíja sa spolu s vami. Ak si vytvoríte vlastný rituál na získavanie prísad, alebo sa rozhodnete zadovážiť si bylinky od nejakého pestovatela, pomôže vám to lepšie sa koncentrovať pri magických úkonoch i rozvíjať váš vzťah s prírodou. 


M a g i c k é    p o m ô c k y    a    p r í s a d y

Sviečky sa používajú pri mnohých kúzlach, pretože vydávajú jemné, prirodzené svetlo a pomáhajú aj vytvoriť tú správnu atmosféru, aby ste sa mohli sústrediť. Oheň je velmi dôležitý duchovný prvok. Vyberte si sviečku správnej farby, aby podporila kúzlo. Pre každé kúzlo sa odporúča istá farba. Keď sa sústredíte na plameň sviečky, dovolte, aby vám do mysle prenikla jeho zlatistá žiara a pritom si predstavujte, ako vás obklopujú neviditelné sily. Uvolnite mysel, aby sa dostala do meditatívneho stavu. Možno to potrvá určitý čas, kým sa naučíte sústrediť pozornosť, ale nevzdávajte to - cvičenie robí majstra. Bylinky a esenciálne oleje sú dôležité ingrediencie pri mnohých kúzlach. Vytvorte si zbierku rôznych olejčekov, aby ste vždy mali poruke ten, ktorý práve potrebujete. Ak máte možnosť, zadovážte si čerstvé bylinky. Môžete si ich aj sami vysušiť, aby ste ich mali v zásobe aj v tých ročných obdobiach, keď nerastú. Ak máte vhodné miesto, sami si pestujte bylinky. Čím väčšmi sa budete o ne starať, tým väčšiu moc bude mať vaša mágia. Olej, drevené uhlie alebo vonná tyčinka, malá flaštička, pohár a ostré nožničky sú dôležité veci, ktoré budete pri kúzlach často potrebovať. Považujte ich za nanajvýš osobné veci, ktoré budete používať výlučne na tejto účel, preto majú zvláštny význam. To isté platí o každej ingrediencii či predmete, ktoré budete používať, alebo ktoré sú pre vás určitým spôsobom významné.


P o m o c n í c i 

Mesiac má na kúzla obrovský vplyv. V istej fáze lunárneho cyklu sú kúzla účinnejšie. Vo všeobecnosti, pribúdajúci mesiac vám bude nápomocný, keď chcete niečo pritiahnuť alebo privolať, ubúdajúci mesiac pomáha odpudzovať. Najväčší vplyv má mesiac v splne. Farby, čísla a iné ezoterické prvky sú vašimi mocnými pomocníkmi a môžete ich využiť pri každom kúzle.


V y s l o v t e   s v o j e    ž e l a n i e

A teraz to najdôležitejšie: mágiu môžete využívať pri uskutočňovaní vašich túžob. Nikdy sa nepokúšajte vtiahnuť niekoho do situácie, v ktorej by sa necítil šťastne, nešťastie sa tak či tak vráti ku vám. Kúzla vás neprivedú rovno k džbánu peňazí, no ak máte čisté úmysly, zvyšuje sa šanca pritiahnuť si šťastie a bohatstvo. Tak ako v živote, aj v mágii vám úsilie a úprimnosť prinesú sladké ovocie