Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Portrét plačúceho chlapca

13.07.2011 16:47

 P O R T R É T    P L A Č Ú C E H O   C H L A P C A


Populárny, vo velkých sériach vydávaný plagát s obrázkom nazývaným Plačúci chlapec vyvolal v 80 rokoch v Británii neobyčajný rozruch. Bolo na ňom uslzené dieťa, túžobne pozerajúce na toho, kto si obrázok práve prezeral. Čitatelsky oblúbené noviny The sun akosi prišli na myšlienku, že obrázky prinášajú smolu. Domy, v ktorých viseli, boli osobitne náchylné na požiar, no samotné obrázky sa nepoškodili. Toto tvrdenie mal možno na svedomí rozhovor s Petrom Hallom, členom hasičského zboru v Yorkshire, ktorý vyhlásil, že na miestach, kde horelo, často našli práve tieto obrázky. Noviny uverejnili niekolko príbehov o tom, ako nosí Plačúci chlapec smolu a čitatelia potvrdzovali, že aj oni majú podobné skúsenosti. Hovorilo sa o konkrétnych menách a miestach udalostí. Tojomník istej folklornej spoločnosti tvrdil, že umelec, ktorý obrázok vytvoril, nepochybne svojemu modelu ubližoval, až nakoniec vyvolal pomstivú kliatbu. No ludia toto vysvetlenie zavrhli. Nebolo nijakým prekvapením, že pochybovači prisudzovali historky zhode okolností, poverám, nevedomosti a vynachádzavosti oznamovacích prostriedkov. Keď noviny The sun roku 1985 referovali o tradičnom večernom pálení ohňov, ktorým sa v Británii pripomína výročie 5. novembra 1605, keď sa mal do povetria vyhodiť parlament, uviedli, že ludia na hraniciach spálili tisíce obrázkov Plačúceho chlapca. Niekolko hasičských zborov vraj odmietlo akokolvek zasiahnuť. Vo februári nasledujúceho roka zhorel pri požiari svojeho domu v avonskom Wenston-super-Mare dôchodca, ktorý tiež vlastnil Plačúceho chlapca. Istý hasič to komentoval takto: " Keď v zničenej izbe nájdete tento obraz, zmocní sa Vás velmi čudný pocit ".