Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Numerologia

13.07.2011 13:48


                                                    Numerologia

Numerológia je vedný odbor, ktorý využívali už mudrci v prastarých dobách. Každý vládca mal svojich veštcov aj numerológov, ktorí mu radili a ak to nevyšlo aj obetovali za svoju pravdu život. Nie síce dobrovoľne, ale predsa.

O tom, že všetko je pod vplyvom čísiel vedel už aj Pytagoras, známy nielen svojou vetou o stranách trojuholníka, ale čo už vie menej ľudí, svojím pozitívnym vzťahom k ezoterike. Pytagoras založil ezoterickú školu, kde vychovávali školených poradcov a rozvíjali intuíciu a ďalšie vlastnosti schopných numerológov. Každému číslu od 1 do 10 pripisoval veľký význam a zvláštnu moc.

Na základe čísiel daných človeku dátumom narodenia alebo menom, kde sa dá každé písmeno vymeniť za číslo, možno vypočítať veľa užitočných informácií, odhaliť prednosti, talent, schopnosť vzájomných vzťahov, ale aj varovať pred zápormi charakteru. Čísla v numerológii hovoria o istých vlastnostiach osobnosti človeka a napomáhajú odhaliť vnútro človeka. Zaujímavé je, že z čísel sa dá vyrátať aj to, či pracujeme tam kde máme, či sme na správnej škole, či správne vychovávame svoje dieťa, či sme sa dobre oženili, vydali alebo či máme ísť na dovolenku k moru. Každé číslo predstavuje určitú hladinu energie, svoje negatívne riziká, ale aj pozitíva. Ich poznaním sa možno vyhnúť mnohým problémom a dokonca môžete zmeniť aj svoj osud. Niekedy stačí zmena mena, bydliska či miesta kde žijete. Či naberiete odvahu meniť veci, na to Vám tiež odpovedia čísla. Pred analýzou čísel v numerológii je potrebné tieto čísla vypočítať. K tomu, aby sme ich mohli vypočítať potrebujeme poznať dátum narodenia. Následne z týchto údajov môžeme vypočítať životné číslo. Numerológia nepredpovedá len budúcnosť, ale predstavuje systém poradenstva vo všetkých životných oblastiach. Odhalí skutočnú osobnosť či už vašu, alebo niekoho iného. Slúži k hlbšiemu spoznaniu života. Pochopíme cez ňu prečo sú nám niektorí ľudia viac, iní menej sympatickí. Analýzou sa dajú riešiť vzťahy, či už partnerské, alebo spoločenské, či rôzne dátumy termínov na významné udalosti. Dátum narodenia zďaleka nevypovedá iba o povahových vlastnostiach. Je možné z neho veľa vyčítať o tom, ako sa daný jedinec vyrovnáva so svetom, aké má profesionálne možnosti, zdravotné problémy a mnoho ďalších vecí.

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, čo k sebe ľudí priťahuje? Prečo dvaja ľudia zotrvávajú vo vzťahu, ktorý je nielen nešťastný, ale často aj krutý a ponižujúci? Rovnaké čísla - rovnaké osudy? Neexistujú šťastné alebo nešťastné čísla. Každé číslo poskytuje iný potenciál vibrácie. Kvalita čísla alebo skupiny čísiel v dátume narodenia vytvára neviditeľnú silu či vibráciu, podobnú neviditeľnému elektrickému náboju. Tieto vibrácie síce nemôžeme vidieť, ale môžeme sledovať ich prejavy. Čím lepšie si budeme uvedomovať vibrácie čísiel a číselných kombinácií v dátumoch narodenia, tým jasnejšie začneme chápať sami seba aj svojich blízkych. Každý z nás začína svoj vlastný osobný cyklus v deň, kedy sa narodí, čísla v našom dátume narodenia sa dajú zostaviť do numerologickej mriežky - vzorca, ktorý odráža kvalitu našej existencie. Z tejto mriežky sa dajú vyčítať všetky naše vrodené schopnosti a predpoklady ako i naše záporné vlastnosti a tiež to, čo by sme sa mali na
tomto svete naučiť.