Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Niečo o poltergeistoch

17.07.2011 13:32

 P O L T E R G E I S T

Slovo poltergeist (vyslovuj poltrgajst) je nemeckého pôvodu (v preklade búchajúci, hlučný duch) a označuje nevysvetlený jav, pri ktorom sa v ľudských obydliach bez jasnej príčiny ozývajú nevysvetlitelné zvuky a často dochádza i k pohybu predmetov ako presúvanie nábytku, rozbíjanie riadu apod. Súčasná veda tento fenomén neuznáva a preto sa radí skôr do oblasti psychotroniky.

 

Z v y č a j n é   p r e j a v y

Popisované a zaznamenané prejavy poltergeistov sú velmi rôznorodé. Vo väčšine prípadov je prejav poltergeistov údajne spojený so zvukmi, ktoré sa bez jasnej príčiny ozývajú v napadnutom byte alebo dome. Často ide o klopanie, niekedy i o silné údery a búchanie ozývajúce sa z najrôznejších miest v byte. Väčšina uvedených javov sa podarí vysvetliť nejakým prirodzeným spôsobom, napríklad rezonanciou zo susedných objektov, podzemné odstrely v blízkosti budovy (napr. stavba metra). Napriek tomu však zostáva určité percento hlásení, ktoré sa bezo zvyšku vysvetliť nepodarilo.

V menšom počte prípadov je potom prejav poltergeista spojený s fyzickým pohybom predmetov. Niekedy údajne dochádza k vlastnému pohybu bez priameho svedectva osôb – napríklad majiteľ bytu nachádza po návrate z práce presunutý alebo prevrátený nábytok, vo vedľajšej miestnosti je počuť treskot rozbitého skla a po príchode do miestnosti nájde majiteľ bytu bez jasnej príčiny rozbitú vázu, luster atp.

Sú však zaznamenané i očité svedectvá nevysvetlitelných pohybov predmetov, keď svedkovia oznamujú samovoľné pády predmetov z poličiek alebo kozubových ríms, ale navyše i prípady, keď akási neznáma sila hádže veci po byte, dochádza k vytrhnutiu elektrického vedenia a iné. Zostáva pochopiteľne otázkou, nakoľko sú zmienené svedectvá vierohodné.

Pomerne časté sú i hlásenia o anomálnom správaní elektrických spotrebičov. Údajne často dochádza k nevysvetlitelným poruchám, ktoré samé bez opravy miznú. Zo spotrebičov (napr. žehlička) vychádzajú plamene a následne privolaný opravár nenachádza žiadnu chybu. Existujú pritom i hlásenia javov, pri ktorých došlo k priamemu fyzickému poškodeniu zdravia človeka – úrazu.

C h a r a k t e r i s t i k a    a   p o k u s y   o   v y s v e t l e n i e

Spoločným rysom všetkých hlásených výskytov poltergeistov je skutočnosť, že jav sa vykytuje celkom spontánne a v žiadnom zo zaznamenaných prípadov údajne nikdy nebol nájdený úmyselný pôvodca javu. Sú teda vylúčené také javy ako preklatie alebo praktikyvoodoo, keď sme ochotní ich existenciu pripustiť.

Ďalším zvyčajným spoločným znakom veľkej väčšiny hlásených pozorovaní je fakt, že sa v danej lokalite vyskytuje človek v puberte. Preto sú prípady poltergeistov prakticky vždy spájané priamo s určitou osobou a nie miestom, v ktorom k nim dochádza. Niekoľkokrát bol zaznamenaný prípad, kde sa postihnutá rodina presťahovala do iného mesta a prejavy poltergeistov ju sprevádzali aj v novom domove. Naopak zmienené prejavy samovoľne zmizli po uplynutí určitého času, ktorý býva spájaný s dosiahnutím dospelosti postihnutej osoby.

V oblasti psychotroniky je preto najčastejším akceptovaným vysvetlením poltegeistov existencia doteraz neznámej paranormálnej sily, ktorá sa uvoľňuje v spojení s bolesťou, nepriateľstvom a hnevom a navonok sa prejavuje vyššie opísanými úkazmi. V období puberty je mladý človek najviac náchylný k extrémnemu prejavu a jeho duševny vývoj prechádza veľmi závažným obdobím. Preto je údajne jav poltergeistov často viazaný na pubertiakov a ich psychické prejavy v období dospievania.

Pochopiteľne je treba vziať do úvahy možnosť, že mnoho svedectiev o výskyte a prejavoch poltergeistov je zapríčinené chorobnou snahou o vlastné zviditeľnenie alebo je dôsledkom psychickej poruchy a uvedené javy sú iba halucinácia.