Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Jasnovidectvo

13.07.2011 13:55

Jasnovidectvo patrí k základným ezoterickým kategóriám. Pre mňa je ezoterika pokus popísať niečo, na čo ešte dnes nemáme logické zdôvodnenie. A tak aj jasnovidectvo sa používa na popis a vysvetlenie množstva rôznych fenoménov, ktoré sa možno v budúcnosti budú vysvetľovať celkom iným spôsobom…Každý ezoterik si pod jasnovidectvom môže predstaviť čosi iné, pretože jasnovidecké zážitky bývajú vysoko individuálne. Preto Národná spiritualistická asociácia v Amerike vydala príručku (”manuál” ako pre počítače ), v ktorej popisuje rôzne druhy jasnovidectva. Skúšala som to spracovať prekladom, ale tie konštrukcie boli značne krkolomné, takže to radšej prerozprávam. Ale pre začiatok sa aspoň dohodnime, že jedinca s jasnovideckými vlohami budeme nazývať “médium”.


Subjektívna jasnozrivosť (subjective clairvoyance)

Pri subjektívnej jasnozrivosti umožňuje psychický stav média netelesným inteligentným bytostiam vkladať do mozgu človeka obrazy, ktoré médium registruje bez pomoci fyzického zraku. Vkladanie obrazov sa väčšinou deje cez manipuláciu nervového centra zraku a obrazy môžu mať rôzny charakter a kvalitu - môžu ukazovať prítomnosť či minulosť, môžu byť spirituálne alebo materiálne orientované alebo môžu aj vzniknúť ako abstraktný obrazec a dielo predstavivosti média.

Objektívna jasnozrivosť (objective clairvoyance)

Objektívnou jasnozrivosťou nazývame preukázanú schopnosť vidieť spirituálne bytosti, predmety a veci pomocou spirituálneho vnímania, ktoré sa vúčšinou opiera o fyzický zrakový kanál. Len málo ľudí sa rodí s touto schopnosťou, niektorí si ju však dokážu nacvičiť. Táto schopnosť je podmienená spektrom vibrácií, s ktorými dokáže mozog média pracovať, a tak sa stáva, že jedno médium vidí veci, ktoré iné médium vidieť nedokáže.

Röntgenová jasnozrivosť (X-ray clairvoyance)

Ide o taký druh jasnovidectva, ktorý spadá do kategórie objektívnej jasnozrivosti a podobá sa röntgenovaniu objektu. Médium je schopné vidieť fyzické objekty cez clonu z inej matérie, napríklad vníma vnútorné orgány ľudského tela, dokáže diagnostikovať menoc alebo vnímať procesy liečenia a rozkladu.

Kataleptická jasnozrivosť (cataleptic clairvoyance)

Kataleptická jasnozrivosť sa prejavuje, keď je telo v tranze, podobnom spánku. Tento tranz je navedený buď pomocou hypnózy, autohypnózy alebo pôsobením nejakého “ducha” (tým myslím všetky nehmotné spirituálne bytosti). V takomto stave duch opúšťa telo a je schopný buď vlastnou vôľou alebo na podnet hypnotizéra premiestňovať sa do vzdialených miest a pozorovať, čo sa tam deje. V takomto stave vidí duch tak materiálne, ako aj spirituálne veci v prostredí. Niekedy sa pritom stane, že fyzické telo v tranze formuluje myšlienky ducha “na cestách” a že vníma obrazy, ktoré duch vidí. To sa deje vďaka duševnej “šnúre”, ktorá spája ducha s fyzickým telom. Kým sa táto šnúra neporuší, duch sa vráti do tela, ale ak by sa prerušila, nastáva smrť.

V tomto type jasnozrivosti sa zmiešavajú subjektívna a objektívna jasnozrivosť a preto to ezoterika nevie presne priradiť a najčastejšie s touto kategóriou jasnozrivosti narába ako so samostatnou kategóriou - často ju nazýva “putovanie” (napríklad astrálne putovanie/projekcia, šamanské putovanie a pod.).

Keď náš duch cestuje spätne po časovej osi a začína si pamätať udalosti, ktoré sa vymykajú jeho normálnym spomienkam, hovoríme o retrokognícii (retrocognition, slovenský výraz neviem). Keď naopak duch cestuje po časovej osi do budúcnosti, hovoríme o prekognícii (precognition), predvídaní alebo veštectve (prophecy).

Niekedy sa tomuto druhu jasnozrivosti hovorí aj extáza.

Jasnozrivosť kontrolovaného tranzu (trance-control clairvoyance)

Ide o taký psychický stav, keď sa predpokladá, že kontrolu nad fyzickým telom média preberá duch/spirituálna bytosť. Vedomie a vôľa média sú v tom okamihu potlačené. Pri tomto type jasnozrivosti je skutočným jasnovidcom spirituálna bytosť a telo média používa len ako nástroj na komunikáciu toho, čo vidí.

Toto rozlíšenie je veľmi dôležité v Amerike, kde ľudia bežne vyhľadávajú médiá. Ak médium pracuje s týmto stavom jasnozrivosti, nezodpovedá pred zákonom za škodu, ktorá klientovi môže počas tranzu média vzniknúť. Čiže babu-kartárku môžu zažalovať, ak im zle poradí, ale takéto médium je nedotknuteľné…

Telepatická jasnozrivosť (telepathic clairvoyance)

U tohto druhu jasnozrivosti nejde vlastne o “zrivosť”, pretože oči tu nie sú zapojené; ide o komunikovanie myšlienok na diaľku.

Protikladom telepatickej jasnozrivosti ne nezávislá jasnozrivosť (independent clairvoyance). A ak si vidiny vymieňajú dve osoby v tom istom čase, hovoríme o vzájomnej jasnozrivosti (reciprocal clairvoyance).

Iné druhy jasnovidectva 

Potom máme ešte spontánnu a navodenú jasnozrivosť a priamu a nepriamu jasnozrivosť. Pri priamej jasnozrivosti je zapojená len myseľ média, pri nepriamej do hry vstupuje ešte iný kanál, či už živý alebo spirituálny.

Anglikánsky duchovný a autor ezoterických kníh a článkov Charles Webster Leadbeater rozdeľuje jasnovidectvo do troch kategórií:

jasnovidectvo v čase
jasnovidectvo v priestore
priame jasnovidectvo, pri ktorom sú astrálne a spirituálne zmysly otvorené a vnímajú nefyzické roviny priamo v danom okamihu.
Jasnozrivosť sa môže prejaviť aj počas snívania. Jasnovidecké sny (ja ich nazývam profetické, “veštecké”) sú vďaka tomu, že každý z nás sníva, pomerne časté.

Ďalšou formou jasnovidectva je čosi, čo nemá vôbec nič spoločné s očami, a to jasnočujnosť. Tu človek miesto toho, aby vnímal vlastným sluchovým kanálom, vníma cez vibráciu lebečných dutín. Ja mám zo zmyslov najviac vyvinutý sluch a keď mi ho chemoterapia poškodila, poslali ma na audiometriu a tam skúšali, koľko zvuku počujem cez ucho a koľko cez lebku. Cez lebku to bolo podstatne lepšie. A všimla som si, že odkedy mám poškodený sluch, nepočujem bzučať včely, ale viem, že niekde nablízku bzučia. Cítim vibráciu bzučania, hoci nepočujem zvuk.

A mám ešte jedno pozorovanie - niektoré zvuky človek bežne nevníma, ale vníma ich, keď na pozadí má nejaký šum. Akoby sa menej počuteľný zvuk “nalepil” na počuteľný zvuk a tak sa dostal do nášho vedomia. Už sa mi niekoľkokrát stalo, že do piesne z rádia sa odrazu ozval nejaký mužský hlas a čosi mrmlal v jazyku, ktorému som nerozumela. Keď som sa pozrela na kolegu, ktorý šoféroval, zistila som, že on nič nevníma - a tak som múdro držala zobáčik…

Inou formou jasnovidectva, ktorá nemá do činenia s videním, je prútkarstvo (anglicky dowsing) - cítenie podzemných prúdov vody alebo kovov. Prútkar behá po zemi, v rukách drží prútik alebo konár v tvare Y a tam, kde sa prútik začne hýbať, sa nachádza voda alebo kov. Toto je jedna z foriem jasnovidectva, ktorá bola vedecky doložená profesorom fyziky na Dublinskej univerzite, sirom Williamom F. Barrettom (písal napríklad o automatickom písaní).

V poslednom období sa rozvinul ešte jeden druh jasnovidectva - telefonické jasnovidectvo, kde cez telefón médium získava informácie o duševnom rozpoložení a stave osoby na druhom konci telefónneho spojenia. Tento druh jasnovidectva je pomerne ľahko trénovateľný. 

A čo to vlastne jasnovidectvo je?

Jasnovidectvo sa vysvetľuje mnohými spôsobmi. Tu sú aspoň tie hlavné teórie:

Teória astrálnych a spirituálnych zmyslov. Podľa nej pre každý fyzický zmyslový orgán existuje dvojník na astrálnej alebo spirituálnej rovine našej existencie. Fyzické objekty vidíme fyzickým zrakom a vnímame fyzickým sluchom, nefyzické zas vnímame cez astrálne/spirituálne orgány. Spirituálne orgány preberajú funkciu fyzických orgánov po našej smrti a slúžia spirituálnemu telu ďalej. Ak sa ich používanie za života netrénuje vhodným spôsobom, môže to viesť k problémom a ťažkostiam, napríklad v tom istom čase použijeme astrálny aj spirituálny zrak a získame dva obrazy miesto jedného, takže nebudeme vedieť povedať, či stúpame na pevnú zem alebo do priepasti. (Mne sa to niekedy stáva a je to skutočne nepríjemný pocit. Niekedy sa mi dokonca stane, že sa pohybujem v svete, ktorý nemá vôbec nič do činenia s fyzickým okolím a každý pohyb môže znamenať ohrozenie života. Našťastie sú to len záblesky, ktoré okamžite prejdú.) 

Teória spirituálneho vplyvu. Podľa tejto teórie sa jasnovidectvo nedá dosiahnuť len samotnou vôľou a schopnosťou média, ale je doňho vždy zapojený aj nejaký duch, ktorý vidí veci a telepaticky ich vkladá do mozgu média.

Teória strálneho teleskopu. Podľa tejto teórie si médium vytvorí z astrálnej hmoty akýsi teleskop, cez ktorý sa potom pozerá. Všetko, čo vidí, sa zdá vyť malé a vzdialené.

Teória tvorby myšlienkových foriem. Podľa nej si vytvárame myšlienkovú formu seba samého v mieste, ktoré chceme navštíviť, a využívame ju ako zdroj pozorovania - pozeráme jeho očami, počujeme jeho ušami a podobne.

Teória priameho vnímania. Táto teória hovorí, že vnímame vzdialené miesta vďaka procesu projekcie seba samého.

Prečo a ako vidíme pri jasnovidectve?

Jasnovidectvo a podobné schopnosti závisia od čiastočného oddelenia ducha a tela a od stimulácie zmyslových orgánov na vyšších rovinách nášho tela, čím potom dosahujeme vnímanie informácií cez tieto orgány.

Keď človek začína s jasnovidectvom, väčšinou vidí obrysy a kontúry. Sú aj ľudia, ktorí majú citlivejší sluch a preto skôr počujú, ale títo ľudia sú skôr výnimka. Pravidlom je, že väčšina jasnovidcov sú jasnovidci. Je to dané asi tým, že zrak používame najčastejšie zo všetkých zmyslov. Väčšinu informácií o okolí získavame zrakom. Zrakové centrum v mozgu je používané viac než ostatné centrá. Aj pri snívaní vidíme obrazy, ľudí a dej a len oveľa zriedkavejšie počujeme slová. Aj naša pamäť pozostáva väčšinou z vizuálnych symbolov. Keď na niekoho myslíme, vnútorným okom si vyvoláme jeho obraz z pamäti. A pretože je zrakové centrum také využívané, je jednoduchšie vyvolať v ňom obrazy spojené s jasnovidectvom. Potrebujeme len posunúť zrak trošku ďalej za jeho fyzické limity. Keby sme to isté chceli dosiahnuť s menej používanými zmyslami, čakala by nás oveľa dlhšia cesta.