Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Charakteristika človeka podla dňa narodenia

13.07.2011 18:38

 STRUČNÁ NUMEROLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA PODĹA DŇA NARODENIA:  

 

Numerológia existuje už tisícročia. Špecialistami v tejto oblasti sú Japonci. Zaoberá sa rôznymi oblasťami ľudského života či povahy. Nie je taká komplikované ako astrológia, ale poskytuje i menej indícií a kľúčov.  
 

1. Kto sa narodil prvého, je odvážny a nezávislý idealista s pevnou vôľou. Do riešenia problémov sa púšťa rozumovo, city sú až druhoradé.

2. Dobrosrdečný, citlivý a nežný človek, ktorý je všeobecne obľúbený. Dokáže však dlhý čas zotrvávať v melancholických náladách. Má poetické sklony.

3. Tlaková výš a níž nálady ľudí, narodených tretieho v mesiaci, sa striedajú veľmi rýchlo. Nikdy s nimi nie je nuda, vedia sa však strácať v maličkostiach. Má to pravdepodobne niečo spoločné s ich zvedavosťou, ktorá je ich hnacou silou k novým zážitkom.

4. Narodení v tento deň sú čestní, spoľahliví a metodickí vo svojom konaní. Rodina a domov patria u nich k najcennejším hodnotám, podobne ako usporiadaný život.

5. Nikdy nevydržia dlho na jednom mieste. Radi cestujú, sú zhovorčiví a majú rozmarnú, nestálu povahu.

6. Ich priateľské spôsoby prekrývajú ich oceľový charakter. Vo svojich citových prejavoch sú zdržanliví, hoci vzťahy prežívajú veľmi intenzívne.

7. Hlavnou črtou ľudí, narodených siedmeho, je rozum. Citové záležitosti často ostávajú na vedľajšej koľaji. Zaujímajú ich hlbšie, duchovné súvislosti. Radi cestujú.

8. Človek môže len predpokladať, ako silne sú vyvinuté duševné sily týchto ľudí, pretože ani oni sami nie sú ochotní odhaliť, čo je v ich vnútri. Sú to produktívne, rýchle typy, individuálne nasadzujú rýchle tempo, na ktoré ani nestačia. Potom sa často cítia osamotení.

9. Ľudia narodení v tento deň sú nepokojné, silné a nezávislé individuality s mocne vyvinutou citovou sférou. Práve to spôsobuje, že rýchlo vzbĺknu a potom sa dostávajú do problémov so svojimi blízkymi či priateľmi.

10. Sú to vytrvalci, ktorí zdolajú každú prekážku a rýchlo sa spamätajú z každej porážky. Majú batérie, ktoré sa veľmi rýchlo dobíjajú. Všestrannosť ich záujmov je obdivuhodná. 

11. Extrémne citové výkyvy týchto ľudí vnášajú do ich okolia nepokoj. Ich hektická impulzívnosť vedie k prudkým reakciám. Často v okamihu podstatne menia svoje plány.

12. Na pohľad sú to veľmi činorodí ľudia s vyrovnaným duševným životom. Často sú však veľmi vnútorne rozorvaní. Záľuby týchto ľudí majú silný umelecký nádych. Majú veľký zmysel pre detail.

13. Sú obľúbení, pretože sú sympatickí, v práci presní a spoľahliví. Hoci sú veľmi citovo založení, nedovolia nikomu nazrieť do duše.

14. Ich život má značné výkyvy. Súvisí to s ich protirečivým konaním. Tvária sa konzervatívne, majú však revolučné myšlienky. A hoci sú vnútorne vyvážení, dokážu sa tváriť morózne. 

15. Ľudia narodení v tento deň sú družní, nedarí sa im však vždy vytvárať harmonické vzťahy. Ak ich niekto poníži, nikdy mu to nezabudnú. Sú pomstychtiví, čo vplýva na ich životné šťastie.

16. Poskytujú rozporný obraz. Navonok sú chladní, ale v ich vnútri to vrie vášňami. Musia sa naučiť uvoľniť sa, pretože ustavičný vnútorný rozruch potrebuje svoj ventil. 

17. Čo si zaumienia, to aj dosiahnu - takí sú ľudia narodení v tento deň. Sú to osamelí chodci, ktorí majú obrovskú guráž, ale aj sklon ovládať iných. 

18.Sú to rodení perfekcionisti. Hoci ich konanie vyviera z citov, predsa si udržiavajú chladnú hlavu a zmysel pre realitu.

19. Kto by sa pokúšal obmedziť ich slobodu, dožije sa veľmi prudkej reakcie. Spolupráca s nimi má väčšinou harmonický priebeh, pokiaľ však ide o nich samých, môžu urobiť aj veľmi prudké "čelom vzad". Často od nich závisí šťastie iných.

20. V tomto dátume sa rodia znášanliví ľudia, s veľkými schopnosťami vyjadriť svoje myšlienky, často však lepšie písomne než ústne. Majú literárny talent.

21. V tento deň sa rodia šikovní diplomati, ktorí pôsobia v spoločnosti ako družní a zábavní partneri, hoci v skutočnosti sú nedôverčiví.

22. Vedia, čo majú, ale voči novinkám nie sú veľmi otvorení. Dokážu popustiť uzdu svojim citom - na veľkú zlosť svojich priateľov.

23. Ich život má vzrušujúci priebeh, pretože ustavične potrebujú nejaké vzruchy. Milujú voľnosť a nenávidia formálnosť. Často žijú na veľkej nohe.

24. Sféra práce a súkromného života je u ľudí narodených v tomto dni prísne oddelená. Konajú metodicky a tvrdo si vyžadujú svoj podiel. O ich snoch sa nikto nič nedozvie, neraz si však robia starosti o budúcnosť.

25. Nemajú v povahe veľké slová, dokonca vedia len s ťažkosťami vyjadriť to všetko, čo im vnuká ich bohatá fantázia. Priateľstvo a dôvera sú pre nich dôležitými hodnotami.

26. Značne si potrpia na dobrú informovanosť a vynájdu sa v každej situácii. Pokladajú za dôležité, aby urobili dobrý dojem. Mnohí vstupujú do manželstva veľmi mladí, čo neskôr doháňajú avantúrami, ktoré im komplikujú život.

27. Silná ctižiadosť ich poháňa k túžbe hrať prvé husle. Hľadajú také príležitosti, ktoré im dožičia potrebnú slobodu. Už veľmi mladí zbierajú potrebné skúsenosti.

28. Osobnosť týchto ľudí sa vyznačuje silnou vôľou. Navonok pôsobia pokojne, pretože svoje city majú pod kontrolou. Skutok nikdy nemá ďaleko od myšlienky.

29. Často konajú impulzívne a často majú šťastie. V živote nepoznajú dlhú chvíľu, často sa však rodinný rámec stáva pre nich priúzky. Časom však vlastným pričinením nadobudnú aj porozumenie pre iných.

30. Sú aktívni až nepokojní, priateľskí a čestní. Hrajú sa na horších, než v skutočnosti sú. Okolie im obšas zazlieva sklon k hundraniu.

31. Narodení v poslední deň mesiaca sú ľudia rozumní, so silnou vôľou. Už veľmi včas získavajú prvé skúsenosti s druhým pohlavím. Majú pochopenie pre outsiderov a čudákov a sú oveľa ústretovejší, ako by iní predpokladali