Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Anjeli

13.07.2011 14:00

 Túto tému môžete kľudne čítať či ste katolíci, židia, moslimovia, satanisti, jehovisti alebo trebars aj neveriaci. Ak v anjelov veríte tak sa Vám to bude páčiť a zanechá to vo Vás príjemné pocity, ak v nich neveríte berte to ako dosť zaujímavú mytológiu, ktorou anjeli rozhodne sú. Všetci majú anjelov v svojej mytológii. Anjeli sú jednoducho v každom náboženstve, v každom. Anjeli majú mená, niežeby im ich dal Boh, alebo by si ich dali sami, vytvorili ich ľudia pre ľahšiu prácu s nimi. Zväčša sa meno anjela končí na koncovku -ael, alebo -el. Vo väčšine kultúr možno túto koncovku vysvetliť ako prirovnanie "žiariaca bytosť", či "bytosť zo svetla". Ďalšou základnou otázkou je ako anjeli vyzerajú. Anjeli sa zväčša zobrazujú s krídlami, aureolou (svätožiarou), v rúchu prípadne v brnení. Môj osobný názor je, že pokiaľ sa niekomu zjaví anjel, zjaví sa pre toho človeka v najpriateľnejšej forme tj. tak ako si ho predstavuje. Pre ľudí sú krídla u anjelou akousi dogmou, od 3 rokov života je asi každému decku jasné, že anjel je človek s krídlami a preto majú všetci ľudia túto predstavu. Rozdelenie Anjelov

Nie je anjel ako anjel, všetko má svoj rád a poriadok. Anjeli sú rozdelení do troch sfér, pričom v tretej sú najmocnejší. Môže sa stať, že objavíte niektorého anjela v dvoch skupinách, nejde o chybu. Niektorí anjeli majú toľko "funkcii" že sa pohybujú v týchto sférach ako je potrebné. Najmocnejšími anjelmi vo vesmíre sú siedmi najmocnejší Archanjeli. Osobne by som ešte vytvorila štvrú alebo nultú sféru pre padlých anjelov. Mnohí anjeli boli zatratený pre svoju samoľúbosť, či dokonca pre lásku k žene. Dobrým príkladom bol napr Lucifer. V tomto prípade už zrejme ťažko hovoriť o anjeloch, ale skôr o démonoch. Ľudia majú oproti anjelom jeden skvelý dar, Boh im odpúšťa. Anjelom sa tohoto daru nedostane ani keby sa hociako kajali.Prvá sféra
Serafíni
Anjeli čistej lásky, svetla a ohňa
Serafíni sú tí, ktorí sú najbližšie k božstvu a udržiavajú ho stále "nedotknuté". Zaisťujú, aby sa k božstvu nedostala žiadna negatívna energia. Je tu istý predpoklad, že majú štyroch velitelov, z ktorých každý odpovedá jednému zo štyroch vetrov na zemi. Celkovým vládcom je buď Jehoel, Michael, alebo Metatron(boží hlas). Čo sa týka ostatných anjelov nachádzame zmienky o Serafielovi, Aurielovi (Urielovi), Kemuelovi a Nathanaelovi. Žiaria tak jasno, že s nimi môže komunikovať a spolupracovať iba Michael a Boh samotný. Ich tvár je ako blesk a ich odev je oslnivý ako arktický sneh. Neustále sú v pohybe a ani nachvíľu neprestávajú v práci. Slovo serafín znamená žiara. Títo anjeli pracujú s najžiarivejšou božskou láskou a súcitom. Ak sa chcete dostať k serafínovi (samozrejme na astrálne rovine) predstavuje to priam nesplniteľný problém. Ľudské bytosti sa k ním môžu dostať iba na pozvanie. Neznamená to, že by serafíni vôbec nespolupracovali s ľudmi, alebo, žeby vôbec nepočúvali čo im chceme povedať. Môžete ich požiadať o pomoc napr. pri mágií, ale zrejme sa vám nikdy nepodarí uvidieť ich (s opisu vzhľadu serafína by som to ani rozhodne nedoporučoval). Magicky môžete so serafínmi spolupracovať vtedy, ak budete chcieť energiu pre dobro ľudstva ako celku, či planéty. Pre spojenie so serafínmi doporučujem zapáliť bielu a purpurovú sviečku.Cherubíni
Anjeli svetla a hviezd
Vytvárajú a sprostredkovávajú pozitívnu božskú energiu. Ich vzhľad je prekrásny a zatienia ním údajne všetkých ostatných anjelov. Ich pôvod je akkadský, alebo asirský a v preklade ich môžno nazvať "tými, ktorí sa prihovárajú". Ľuďom sa zjavujú aj ako poloľudia napr. s leviou hlavou. Niektoré pramene naznačujú, že Cherubíni pôvodne anjelmi vôbec neboli (!), ale postupne sa repracovali až k nebeskej hierarchii. Dozerajú nad galaxiami, rozdelelujú energiu a strážia všetky chrámy. Ochraňujú ich plamenné meče. Patria sem napr. Ofaniel, Rikbiel, Cherubiel, Rafael, Gabriel, Auriel (Uriel), Zofiel. Ak potrebujete "božskú ochranu" požiadajte Cherubínov. Pre spoluprácu s nimi zapáltebielu a modrú sviečku.Tróni
Anjeli planét a asteroidov
Tróni sú pridelení k jednotlivým planétam, takže väčšina anjelov, ktorých nájdete pod odkazom "Anjeli a planéty" patria do tejto kategórie. Ich menom je "tí, s množstvom očí". Sú akokeby učiteľmi pokory a prieskumníkmi v službách božích. Veľkú dôležitosť má pre nich spravodlivosť a jej šírenie. Svojím svetlom presvietia akúkoľvek nespravodlivosť a akejkoľvek obeti krivdy pošlú liečivú energiu. Ich vládcom by mohol byť Orifiel, Zabkiel, alebo Zaphkiel (v prípade posledných dvoch je pravdepodobné, že ide o tú istú entitu). Ďalšími menami sú napr. Raziel a Jophiel. Veľmi sa zaujímajú o ľudskú činnosť. Ak potrebujete stabilitu obráťte sa na trónov. To isté urobte ak potrebujete urovnať vzťahy. Zavolajte ich v súvislosti s planétami, či planetárnou energiou. Zapáľte bielu a zelenú sviečku.Druhá sféra
Panstvá
Božskí Vodcovia
Pomáhajú pri integrácií hmotného a duchovného. Nosia emblémy moci ako napr. jablko a žezlo. Vládcom tohoto rádu je Hasmal, alebo Cadkiel. Ďalší anjeli, o ktorých sa hovorí ako o kniežatách panstiev sú napr. Muriel a Zacharael. Pokiaľ ide o mágiu, tak pod vládu panstiev spadajú všetky záležitosti týkajúce sa vodcovstva. Sú stelesnením zákona príčiny a dôsledku a vo svojej práci sú veľmi dôslední. Dávajú tzv. vrodené vodcovské schopnosti, ale vonkoncom nepodporujú napr. politikov, ktorí nechcú dobre pre ľud. Ak chcete mať prístup k božej múdrosti požiadajte panstvá. Ak začínate nejaký významný projekt, alebo ste v nejakom projekte došli do slepej uličky obráťte sa na panstvá! Pre prístup k panstvám zapáľte bielu a ružovú sviečku.Mocnosti
Anjeli zrodenia a smrti
Sú to regulátori chaosu, udržujú záznamy o histórií ľudí. Organizujú svetové náboženstvá. Sú to božký bojovníci, ktorí nebojujú strachom, ale naprostou láskou. Sú to anjeli varovania a keď vám bude chcieť niekto uškodiť pošlú vám upozornenie. Tieto posolstvá môžu mať najrôznejšiu podobu, napr. sen, či obyčajná myšlienka. Musíte upokojiť váš vnútorný hlas, aby ste pochopili, čo vám chcú povedať. Pracujú prostredníctvom ľudského šiesteho zmyslu. Vo funkcii veliteľa možno obsadiť Sammaela, či Camaela. Podľa mnohých hermetikov je ním Ertosi. Čo sa týka ďalších tak môžem uviesť napr. Gabriela a Verchiela. Sú to bojovníci a môžeme sa na nich obrátiť v prípade, že sa dostaneme do problémov. Ak sa chcete dostať k mocnostiam použite bielu a žltú sviečku.Cnosti
Anjeli zázrakov
Ich hlavnou úlohou je privádzať k pozemskej rovine a k ľudskému vedomiu obrovské kvantá energie. Spektrum vládnucich kniežat je naozaj bohaté, možno tu zaradiť niekoľko anjelov, konkrétne to tam patria Michael, Rafael, Barbiel, Haniel, Hamaliel, Taršiš, Peliel, Sabriel a Uzziel. Cnosti majú obzvlášť radi ľudí, ktorí sa snažia prekonať svoje schopnosti a dosiahnuť viac, než to, na čo podľa ostatných stačia. Cnosti sú duchovia pohybu, spracuvávajú a vedú energiu živlov, ktoré na náš svet pôsobia. Zmeny počasia a planetárne premeny, to všetko spadá pod záštitu cností. Ak budete praktikovat napr. elementárnu mágiu, kto vám budú pomáhať. Ak sa chcete dostať k Cnostiam zapáľte bielu a orandžovú sviečku.Tretia sféra
Kniežatá
Anjeli veľkých skupín
Kniežatstvá opatrujú veľké skupiny ako kontinenty, štáty, národy, mestá, alebo aj napr. NATO. Usilujú o globálnu premenu. Nájdete ich v zasadacích sieňach, kluboch, pristoroch kde sa stretávajú ľudia. Medzi hlavných vodcov patria Requel, Anael, Cerviel a Nisrok. Určite si viete prestaviť zástupy Kniežat, ktoré krúžia nad hlavami pri zasadaní Spojených národov. Človek môže týchto anjelov vyvolat v prípade, že ide napr. o vyhladzovanie zvierat, alebo dokonca ľudí, pri nesprávnom vedení čohokoľvek. Pre Kniežatstvá sú najdôležitejšie ľudské práva. Pre Kniežatstvá zapáľte bielu a červenú sviečku.Archanjeli
Najväčší bojovníci svetla.
Archanjeli tvoria naprosto odlišnú skupinu (a rozhodne moju obľúbenú, pri vypracovávaní tejto stránky som si ju nechal nakoniec). Väčšinou patria do niektorej s iných skupín (alebo aj do viacerých), ale s ľuďmi komunikujú radi, ak sa naskytne príležitosť. V tejto kapitole sa konečne stretávame s veľkolepou sedmičkou tj. so základnými a najväčšími silami dobra.Anjeli
Bytosti priradené konkrétnemu človeku.
Často sú známi pod menom "anjel strážny". Pôsobia ako sprostredkovatelia energie medzi božstvom a človekom. Anjela strážneho máme priradeného od nášho prvého momentu. Je s nami proste od narodenia a pomáha nám aj prekonať bránu smrti. Je našim najlepším priateľom a najbližším spoločníkom. Bráni nás keď sa dostaneme do úzkych, pomáha nám prispôsobovať sa svetu. Ak je zapotreby môže dokonca privolať na pomoc jedného z veľkej sedmičky archanjelov (!). Chce nám pomáhať, ale veľa z týchto vecí nemôže urobiť, pokiaľ ho o to nepožiadame. Ak žiadate o pomoc anjela dbajte na to, aby ste mali čisté srdce a myseľ. Nikdy ho nežiadajte o to, čo by mohlo niekomu akokoľvek ublížiť. A myslite na to, že anjel vám problém nevyrieši. Odpracovať si to musíte sami. Anjel vám však otvorí nové cesty a brány nových riešení. Pre zlepšenie komunikácie s anjelom strážnym zapáľte sviečku svojej obľúbenej farby a ešte jednu bielu sviečku.