Vyhľadávanie


Kontakt

Vestiaren-simonett

0948 608 884

E-mail: vesticasimca@gmail.com

Kontaktovanie anjela strážneho

25.07.2011 09:32

 S P O J E N I E    S    A N J E L O M   S T R Á Ž N Y M

 

Spomínate si? Tiež vás babička alebo mamička učili detskú modlitbičku? Pomáhala nám, aby sme sa necítili sami. Skúste si aj dnes predstaviť, že máte po svojom boku láskavú bytosť, ktorá vám pomôže vždy, keď to potrebujete.


Pre niektorých ludí je viera v anjelov úplne prirodzená, iní si k nej nájdu cestu počas života, pre ďalších je cesta k ochrane vyššou bytosťou len detskou rozprávkou. Pozrite sa so mnou, prečo ľudia v anjelov vlastne veria a čo všetko vám táto viera môže priniesť.

 

Anjelské bytosti plné dobra a lásky

Vo všetkých kultúrach a náboženstvách existujú vyššie bytosti plné svetla a lásky, ktoré majú chrániť ludí. Sprostredkujú kontakt medzi človekom a  Bohom, alebo ak chcete Najvyššou bytosťou. Ich hlavnou úlohou je viesť nás životom tak, aby sme sa stále zdokonaľovali, aby sme boli lepší a chrániť nás pred zlom  a nebezpečenstvom. Ich pôsobenie môžeme najlepšie spoznať v krízových situáciách. Anjel, to môže byť vnútorný hlas, ktorý nás varuje pred neuváženými krokmi, alebo " náhoda ", ktorá nám privedie do cesty človeka, čo nám dá impulz k životnej zmene.

 

Sú tu pre všetkých

Anjela strážneho má každý človek. Nie každý je s ním však v kontakte, nie každý s ním dokáže komunikovať. Pritom to nie je nič ťažké. Anjeli túžia po tom, aby boli s nami v čo najtesnejšom spojení. Stalo sa vám, že ste vo chvíli, keď ste sa cítili celkom ubití, zbadali nádherný západ slnka, alebo začuli známu melódiu a v duši sa vám naraz rozhostil pokoj? Aj takto nám anjeli dávajú najavo svoju prítomnosť. Stačí len prejaviť dobrú vôľu a otvoriť svoje srdce a myseľ.

 

Prečo je dobré byť v kontakte

Život nie je prechádzka ružovou záhradou. Každý sa cíti niekedy sám, všetci si občas kladieme otázky, na ktoré nedokážeme nájsť odpoveď. Vedomie, že nie sme sami, že máme niekoho, na koho sa môžeme bez rozpakov a s dôverou obrátiť, je nesmierne posiľňujúce. Ak si dokážete svojho anjela strážneho pustiť do života, získate nečakaný pocit pokoja.

 

Neviditeľní kamaráti detí

Pre deti je viera v anjelov celkom normálna. Dospelí majú občas tendenciu brať ochranu ako dozor, zatiaľ čo deti ju ako obmedzujúcu nevnímajú. Dokážu načúvať svojmu vnútornému hlasu, ktorým k nám hovoria vyššie svety, bez rozumového obmedzovania. Podľa niektorých odborníkov, ktorí sa anjelmi zaoberajú, sú " neviditeľní kamaráti " detí práve anjeli. Ak máte pocit, že je pre vás kontakt s anjelom neprirodzený či nemožný, spomeňte si na svoje detstvo. Kto dokáže aspoň trochu ostať dieťaťom, pre toho nie je blízkosť anjelov neprirodzená.

 

Čo všetko náš ochranca dokáže

Úlohou anjela strážneho je nás chrániť, viesť nás k dobru a lepšiemu životu. To však nemusí byť vždy v súlade s našimi sebeckými plánmi. Myslieť si, že anjel strážny je automat na splnené želania, je veľký omyl. Aj keď ho môžeme požiadať o čokoľvek, ak je želanie pre nás škodlivé, sebecké alebo vychádza zo zlých pohnútok, anjel k jeho splneniu neprispeje. Môže sa však stať radcom, nádejou a hlasom, ktorý nám na životných križovatkách prezradí, akým smerom sa vydať. Pozrite sa, ako sa dá kontakt s anjelmi nadviazať, ako sa môžeme pýtať a ako nám anjeli pomôžu v kontakte s ostatnými ľuďmi.

 

Anjeli v úlohe poslov

Viete, že anjeli môžu komunikovať nielen s ľuďmi, ale aj medzi sebou? Toto môžete využiť, keď naliehavo potrebujete niekomu odovzdať odkaz. Trápia vás obavy o niečí osud alebo máte dôležitú informáciu, no telefón človeka, s ktorým potrebujete hovoriť, je nedostupný? Váš anjel strážny môže v takomto prípade odovzdať správu anjelovi strážnemu dotyčného človeka. Ak ste so svojim anjelom v kontakte, stačí len myšlienka. Inak môžete napísať svoj odkaz na papier, spáliť ho a pritom požiadať anjelov, aby váš odkaz odovzdali.... Rovnako ako pri prosbách a želaniach, aj v tomto prípade platí, že ak by mal odkaz manipulovať alebo dokonca škodiť osobe, ktorej je určený, tak ho anjel nedoručí. Preto je dobré sa vždy zamyslieť nad tým, aký cieľ v skutočnosti sledujeme. Ale keď ide o dobrú vec a čisté úmysly, anjeli strážni urobia všetko, čo je v ich / nemalých / silách.

 

Ako nadviazať spojenie
Základným predpokladom na nadviazanie kontaktu je, samozrejme, viera v anjelov. Niekedy sa však môže stať, že by sme síce veriť chceli, ale naše príliš racionálne myslenie nám to nedovoľuje. Ani v tomto prípade nemusíte zúfať. Aj snaha sa totiž počíta....

Otvorte sa a upokojte

Nájdite si denne aspoň malú chvíľku, kedy budete mať čas sami pre seba. Potom sa v duchu, alebo pokojne aj nahlas, prihovorte svojmu anjelovi strážnemu a poproste ho, aby vám pomohol nadviazať kontakt. Nerátajte však s tým, že sa vám zjaví. Schopnosť skutočne fyzicky vidieť anjelov je daná len veľmi málo ľuďom. Prítomnosť svojho anjela strážneho spoznáte podľa zvláštneho pocitu.

Sústreďte sa

Činnosť anjelov strážnych sa prejavuje v životoch všetkých ľudí. Ak ju chcete odhaliť, musíte sa trochu sústrediť. Každý večer sa zamyslite nad tým, čo sa vám počas dňa stalo. Všímajte si hlavne " nevysvetliteľné " náhody a varovania svojho vnútorného hlasu. Ak potom oslovíte svojho anjela strážneho, zamerajte sa práve na tieto udalosti. Po čase určite dokážete spoznať, kedy váš anjel zasiahol, a tiež budete na jeho snahy lepšie a rýchlejšie reagovať. Rozhodne sa nemusíte báť, že by vás váš anjel k niečomu nútil. Ľudská slobodná vôľa je totiž snahám anjelov nadradená. Inak povedané - anjel vám môže ukázať cestu, ale to, či sa po nej vydáte, záleží iba od vás a na vašom rozhodnutí.

Meditujte

Nie ste zvyknutí spoliehať sa na vnútorný hlas a myslíte si, že vaša schopnosť vycítiť prítomnosť neviditeľných bytostí je nulová? K upokojeniu nevyhnutnému na nadviazanie kontaktu vám môže pomôcť napríklad meditácia. Ak ide o komunikáciu, veľa ľudí používa anjelské karty alebo kyvadlo. Tieto " hmotné " prostriedky môžu kontakt s anjelmi uľahčiť.

Nebojte sa komunikovať

A o čom by ste sa s anjelom mali baviť? Našich ochrancov zaujíma všetko. Môžete sa mu zveriť so svojimi obavami, želaniami, prosiť ho o pomoc pre seba a svojich blízkych. Majte však na pamäti, že anjeli si nenechajú rozkazovať a nikdy neurobia niečo, čo by vám uškodilo. Preto berte aj nesplnené prosby pozitívne a ako dôvod na zamyslenie. Nezáleží na tom, ako si svojho anjela predstavujete. Dôležité je cítiť jeho blízkosť a nebáť sa spoľahnúť na jeho rady a pomoc.